Referenciáink

Miskolc, Központi Leánykollégium Fejlesztése - ötletpályázat (2016)

 • Megrendelő:
 • Cím: Miskolc, Dózsa György u. 2.
 • Tervezés éve: 2016
 Fejlesztés céljai:
- Innovatív Miskolc Szolgáltató Központ Inkubátorház - IT Irodaház létrehozása, ahol innovatív hazai és külföldi vállalkozások, szolgáltató központok számára színvonalas fejlesztési, IKT infrastrukturális háttér kerül kialakításra.
- Az A kategóriás feltételeknek megfelelő, sokrétű igényeket kielégítő, előremutató, dinamikus épület sokféle használatot tesz lehetővé. Az épület tervezésénél a munka hatékonysága, az alaprajzi szerveződések szabad alakítása, a rugalmasság fontos szempont. A kialakított egységek összevonhatók, de el is különíthetők. Szükség esetén egybefüggő, nagy hatékonyságot biztosító nagyterű iroda kialakítására is lehetőség nyílik.
- A hasonló tevékenységeket végző cégek közötti együttműködés hatékonyabb kihasználása lehetséges, ami az irodaház alaprajz alakításában s megmutatkozhat, a hasonló profilú cégek egymás közelébe történő helyezésével.
- A környezet- és energiatudatosság előtérbe helyezése, korszerű energiatakarékos működtető rendszerek és technológiák alkalmazása az irodaház kialakításának fontos szempontja.
- A meglévő épület felújítása során az újonnan létrehozott épületegyüttes olyan egyedi megjelenést kap, amely a felújított belváros egyik emblematikus épületévé emeli.
Átalakítási elvek:
- Az épület megújításán túl az épület környezete is megújul, amely lehetőséget ad a környezetében fekvő, nagy közönség forgalmi létesítmények (pl. bíróság) látogatói számára - a járda vagy más közlekedési felületek helyett - a nyugodtabb, parkosított környezetben történő várakozásra, pihenésre. Az épületkomplexum körül parkosított zöldfelületek és vízfelületek kerülnek kialakításra. Az elhelyezett utcabútorok táblás újrahasznosított műanyag anyagúak.
- A telek városközponti elhelyezkedésének köszönhetően szinte bármilyen szolgáltatást megtalálunk a közelben, amelynek rendelkezésre állása az A kategóriás irodaház kialakításához szükséges. (pl. egészségügyi központ, étterem, kávézó, bank, kiskereskedelmi bolt stb.)

A projekthez kapcsolódó hírek:
epiteszforum.hu ; Környezettudatos- és energiatudatos irodaház Miskolcon - a Műépítész Kft. terve

Törökbálint városháza - tervpályázat (2015)

 • Megrendelő:
 • Cím: Törökbálint
 • Tervezés éve: 2015
A helyszín

Az új városháza és a vele együtt kialakított dísztér telepítésének helyszíne a település történeti magja, az Ófalu. A történeti mag tartalmazza a település legjelentősebb régi és új épületeit, itt található a legtöbb intézmény, látnivaló. Ez a terület az itt élők számára az identitástudatuk, lokális közérzetük meghatározó eleme.
A település 8 éve kapta meg a városi rangot és fejlesztési terveiben , elképzeléseiben tudatosan építi, fejleszti kisvárosi jellegét, megjelenését.
A jelenleg érvényes, ill. a módosításra váró településrendezési terv a tervezési területen intézményi területet jelöl ki, amely egyértelműen meghatározza a településközpont legnagyobb súlyú területét. A Munkácsy M. u. északkeleti szakaszán mindkét oldalon településközpont vegyes övezetek kerültek kijelölésre, ahol a beépítési előírások a kialakult állapot folyamatos átépítését célozzák, a jelenlegi beépítésnél intenzívebb, 2 szintes, zártsorú beépítést lehetővé téve. A terület intézményi ill. tágabb környezetének településközponti övezeteiben előírás, hogy a Munkácsy M. utcával határos építési telkek utcafrontján levő épületekben, vegyes rendeltetésű épület esetén lakás csak az épület emeleti és tetőtéri szintjén létesíthető.

A tömb rendezésének és az új városháza tervezésének elvei

A város polgármesteri hivatalának egységei jelenleg több helyen működnek, ami az egységek együttműködését is akadályozza. A hatékonyabb munka érdekében a városnak létre kell hoznia egy minden igényének megfelelő új városházát, amely
- biztosítja a hatékonyabb igazgatási, hatósági munkavégzést,
- biztosítja az itt élők és az ide látogatók informálását,
- reprezentálja az ide látogatók számára a város súlyát és értékrendjét.
Az önkormányzat a város életét még inkább színesíteni szeretné új, visszatérő programok megszervezésével, amelyhez az épített környezetet a városközpont jövőbeli fejlesztései adják. Ennek első, egyben legjelentősebb eleme a Munkácsy M. u. – Dózsa Gy. u. – Patak u. – Szent I. utcai tömbben a városháza megépítése és a tömb belsejében létrehozott dísztér megtervezése, telepítése.

Sajó-parti közösségi szabadidős területének tanulmányterve (2014)

 • Megrendelő: Alsózsolca Város Önkormányzata
 • Cím: Alsózsolca Sajó-part
 • Tervezés éve: 2014
Előzmények
Alsózsolca Város Önkormányzata az Új Magyarország Vidékfejlesztési Terv LEADER program keretében a városközponthoz kapcsolódó Sajó-parti önkormányzati tulajdonú területen városi pihenő, szabadidő eltöltésére alkalmas rendeltetésű terület kialakítására szeretne pályázatot benyújtani.
Az eddigi nem frekventált, kertvégek mögött elhelyezkedő terület a fejlesztések során kellemes, látogatásra érdemes, a szabadidő kellemes eltöltését elősegítő területté válhat. A terület önállóan és rendezvényekkel karöltve - pl. falunap illetve más helyi rendezvények - is programokat tud biztosítani a helyieknek és az idelátogatóknak egyaránt.
A területet feltáró utak
Az önkormányzati tulajdonú tervezési terület tervezett feltáró úthálózatának és területfelhasználásának meghatározásánál szem előtt tartottuk a jelenleg érvényben lévő Szabályozási Terv előírásait és az Önkormányzat távlati terveit.
A város jelenlegi beépített területének határán, a belterületi határon a Szabályozási Terv egy burkolt út megépítését tartalmazza. Az út biztosítja a Kompház illetve a a távlatban tervezett, a tervezési területtől délkeletre, a Gyermekotthon telke mellett elhelyezkedő kis tavon létrehozandó horgásztó megközelítését.
A tervezési területre a gépkocsik nem jöhetnek be, a kialakított burkolt út is csak gépkocsi célforgalomra (szállítás)vehető igénybe. A parkolás a városközpontba kialakított pakoló területeken történhet. A burkolt útról indul a Sajó partig lenyúló tervezési területet feltáró gyalogút hálózat.
A legfontosabb, a terület szerkezetét meghatározó gyalogutak járópalló vagy deszka illetve zúzott kő-kavics terítésse4l készülnek. A terület északkelet-délnyugat tengelyét kijelölő főtengely egy kapuzattal indul, ez a terület főbejárata. A főtengely az itt kanyarodó Sajó partjáig fut le, a gyalogos tengely Sajó partra kifutásának helyét egy mobil szerkezetekből összeállított magaslati kilátóhely is hangsúlyozza. (Stabil, rögzített építmény a parton nem helyezhető el, de egy mobil szerkezetekből összeállított magaslati kilátóhely elhelyezése az egyeztetések alapján lehetséges.)
A csillag alakban kialakított fő gyalogostengelyek önállóan is használható részekre osztják a területet. A fő tengelyek közötti kis ösvények és találkozó területek zúzott kő-kavics vagy stabilizer (döngölt vízáteresztő szemcsés burkolat, amely környezetbarát, vízvédelmi területeken is jól használható, nem igényel gondozást) burkolatúak.
A Sajó parttal párhozamosan is végigfut egy kiemelt jelentőségű, palló burkolatú gyalogos út, amely a partig lefutó gyalogosutak fogadását illetve a partra tervezett funkciók összekötését, a víz melletti séta, pihenés céljait szolgálja.
A területfelhasználás rendszere
A területfelhasználás rendszerének kialakítása során a legfontosabb cél a Sajóval való közvetlen kapcsolat kibontása, amely erősíti a településközpont, de az egész város környezeti minőségének növelését és a város idegenforgalmi fejlesztéseit is.
A tervezett városi pihenő, szabadidő eltöltésére alkalmas rendeltetésű terület északkeleti oldalán, a végigfutó stabil burkolatú út mellett kerülnek kialakításra a sport célú területek. A sport területek a délkeleti oldalon füves vagy burkolt (pl. stabilizer) felülettel, az északnyugati oldalon pedig homokos felülettel kerülnek megépítésre. A füves vagy burkolt felületen egy kosárlabda méretű pálya, a homokos felületeken két strandröplabda pálya, vagy ezek összevonásával egy strandfoci pálya is kialakítható. Az északkeleti-délnyugati fő gyalogostengely mellett öltöző kabinok biztosítják a sportolni vágyók átöltözésének lehetőségét. Nagyobb rendezvények esetében ezek közelében hely biztosított a mobil WC-k elhelyezésére.
A homokos sportterületek melletti fennmaradó homokos felületű terület napozásra, játszóhelyek kialakítására is felhasználható.
A part felé haladva az egyes gyalogutakkal körbevett gyepes vagy ligetes területek pihenésre, piknikezésre vagy játszó területek kialakítására vehetők igénybe. A gyalogutak - terek - kiemelt pontok kialakított rendszere lehetőséget biztosít gyermek rendezvények pl. akadályversenyek lebonyolítására is.
A Sajó parttal párhuzamos sávban, a parttal párhuzamosan futó járópalló burkolatú gyalogosúttal feltárva a következő vízparti funkciók kerültek betervezésre:
- A homokos sportterület délkeleti oldalán futó gyalogút Sajó parti végénél csónakkikötő kerül kialakításra a vízügyi egyeztetésen meghatározott formában. Stég kialakítása nem engedélyezett a parttal párhuzamosan, egy sávban levert cölöpökhöz lehet rögzíteni a csónakokat.
- A pihenő terület északkelet-délnyugati irányú főtengelye Sajó partikifutásánál, a gyalogút végén egy homokos napozóterület -plázs- és egy parti kiállítóhely kerül kialakításra. A kiemelt jelentőségű pont helyét az ott elhelyezett mobilszerkezetű magaslati kilátóhely is kiemeli.
- A tervezési terület délkeleti oldalán, a tervezési terület egyik jellegzetes, 4 egymás mellett álló fa alkotta facsoportja köré egy a fákra épített, pallókból kialakított pihenő illetve játszóhely kerül megépítésre. A pihenőhely környezetében a gyerekek számára a változatosan használható felületek, helyek - pl. fák-bokrok között kanyargó egyensúlyozó palló vagy sövény labirintus illetve egyéb fa játszóeszközök - kerülnek kialakításra.
A terület a Kompházban megrendezendő erdei iskolák és foglalkozások kiváló kiegészítő területe, terepe lehet.
A közösségi szabadidős terület minden évszakban másképpen használható. Hűvösebb időben piknikezésre,sütögetésre illetve folyóparti sétára, melegebb idő esetén pedig szabadtéri játékokra, napozásra, sportolásra.
A megfelelő anyagi alapok biztosításával a környező területek fejlesztésére is sor kerülhet, amely a terület vonzerejét tovább növeli.

Kazincbarcika Város Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése - kiviteli terv (2011)

 • Megrendelő: Kazincbarcika Város Önkormányzata
 • Cím: Kazincbarcika, Fő tér 4.
 • Tervezés éve: 2011
 

Az épület ismertetése

A Polgármesteri Hivatal lejtős terepre épített, a délkeleti - Fő tér - irányából háromszintes (földszint + 2 emelet), míg az északnyugati irányból négyszintes, (pince, földszint + 2 emelet) homlokzati kőburkolattal ellátott épület. Az északnyugati oldalon egy földszinthez nyaktaggal kapcsolódó, attól eltolt szintű zártterasz-szerűen kialakított nagyterem épületrész kapcsolódik a fő épület tömeghez. A pilléreken álló külön épületrész alatt parkoló terület helyezkedik el.

A vasbeton pillérvázas (UNIVÁZ) épület szerkezete megfelelő, nem mutat tartószerkezeti rendellenességet vagy alakváltozást.

A homlokzati kialakítás változásai

Az energetikai korszerűsítés eredeti terveiben a homlokzat meglevő kőburkolatának leszedése, új, energetikailag méretezett hőszigetelés elhelyezése és új kőburkolat visszahelyezése szerepelt.

A módosított tervben a kőburkolat eltávolításra kerül és a homlokzat 10 cm ROCKWOOL kőzetgyapot hőszigetelésre kerülő BAUMIT vakolati rendszerrel (törtfehér színben dörzsölt felülettel) kerül megvalósításra. A hőszigetelő táblákban hornyok kerülnek kialakításra, ennek két sarkában helyezik el az épület díszvilágítását szolgáló LED fényforrás csíkokat. Az épület két rövidebb homlokzatának (északkeleti és délnyugati oldal) lábazata és a nagyterem különálló tömege alatt kialakított parkoló területen álló kör keresztmetszetű pillérek RUUKKI fémlemez burkolatot kapnak.

Az újonnan beépített homlokzati nyílászárók hőszigetelt üvegezésű hőhídmentes műanyag nyílászárók grafitszürke színben.

Az épület nagy egybefüggő üvegfelületei az eredeti tervekben és a módosított tervben is külső árnyékoló szerkezettel kerülnek megépítésre (alumínium árnyékoló natúr fém színben).  A földszinti nem árnyékolt nyílászárók fényvisszaverő fólia borítással készülnek.

A módosított tervben a főbejárat és a házasságkötő terem bejárata meggybordó színű alumínium perforált lemezből és üvegtáblákból készülő acél tartószerkezetű előtetővel hangsúlyozott.

A nagyterem külön épülettömegének nyílászárói körüli keretképzés RUUKKI korcolt fémlemez burkolattal történik szintén meggybordó színben.

Az épület belső vízelvezetésű tető részei az épület átalakítása és akadálymentesítése készítésekor felújításra kerültek (a fő épülettömeg esetében új, nagyméretű épített felülvilágító került beépítésre a belső központi tér megvilágítására), így most ez nem kerül átalakításra. A tetőszerkezetek meglevő rétegrendjeikkel megfelelnek az energetikai előírásoknak.

Bobpálya (2007)

 • Megrendelő: Miskolci Bobpálya Kft.
 • Cím: Miskolctapolca, Dehmel Nándor sétány
 • Tervezés éve: 2007

A bobpálya ismertetése

 

A bob pálya acél szerkezetű sínpálya, melynek telepítése nem engedélyköteles.

A pálya német technológiájú kialakult rendszer, mely rendelkezik minőség és balesetvédelmi biztosítással. A szükséges szakaszokon a pálya rendelkezik kiegészítő védőhálóval illetve védőkorláttal. Nyomvonalát a WIEGAND német cég tervezte meg. A pálya darabjait Németországban előre gyártják, majd utána a helyszínen szerelik össze.

 

Az épületek ismertetése

 

A bobpályához tartozó épületegyüttes négy részből áll: pénztárépület, üzemeltetési épület, egy büfé illetve egy szociális blokk, melyek nemcsak a pályát, hanem a parkot is kiszolgálják.

Az épületek egy vízgyűjtő árok mentén, viszonylag lápos területre kerülnek, ezért ezek a tereptől kiemelve, vasbeton pillérekre helyezett podesztre épülnek.A bobpálya honlapja.

Tiszaújvárosi Főposta Épületének átalakítása és bővítése - tanulmányterv (2007)

 • Megrendelő: Szőnyi-Pepe Invest Kft.
 • Cím: Tiszaújváros, belváros
 • Tervezés éve: 2007

Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal teljes körű akadálymentesítése és felújítása (2007)

 • Megrendelő: Kazincbarcika Város Önkormányzata
 • Cím: Kazincbarcika, Fő tér 4.
 • Tervezés éve: 2007
 
Előzmények

 

Az országosan jelen lévő (elsősorban) középületi akadálymentesítési folyamat, valamint a kazincbarcikai polgármesteri hivatali ügyintézések átcsoportosításának igénye indította el a Kazincbarcika Város Polgármesteri Hivatalának teljeskörű akadálymentesítésének, belső átalakításának és felújításának tervezési folyamatát. A teljeskörű akadálymentesítés és a véglegesített tervezési program alapján készült el a dokumentációban található terv, melynek kialakításakor figyelembe lett véve a Város hosszú távú fejlesztésének terve – például az Egressy Béni Kulturális Központ bővítése, valamint a Fő tér rehabilitációja.

Az épület ismertetése

 

Az épület egy, a szocreál szellemiségét, tömegformálását és anyaghasználatát tükröző, a ’70-es években épült kubus. Pinceszintes – szinteltolásos, a Fő tér irányából további háromszintes: földszint, első és második emelet alkotja az épületet, tagolatlan téglatestként, az északnyugati irányban egy „zárt terasz” szerűen kialakított nagyteremmel, amely jelenleg – helyhiány miatt – nem eredeti funkcióját látja el. A vasbeton pillérvázas épület szerkezete megfelelő, semmilyen alakváltozás nem mutat tartószerkezeti rendellenességet. Külső és – elsősorban – belső állapota, hőszigetelési rendszere valamint elrendezése idejétmúlt, elavult. A jelenlegi közlekedési, kiszolgáló, tároló és működési funkciók egyaránt összekuszált módon – részben – megoldottak. Az akadálymentes közlekedés nem biztosított, a jelenleg – helyenként – kialakított rámpák erre nem alkalmasak, kialakításuk rossz.

A kapott végleges tervezési program alapján terveztük át a – teherhordó szerkezetet nem érintő – belső kialakítást. A szinteltolás következtében a pinceszinten kialakításra került egy új akadálymentes bejárat, amely a nagyterem alatti fedett akadálymentes parkoló közvetlen közelében található, a belső közlekedő ennek használhatósága érdekében bővítve lett. A földszint és az emeleti szintek közötti közlekedés átláthatóbbá és használhatóbbá vált az egyik lépcsőkar visszabontásával, valamint egy új – az épület zavartalan belső akadálymentes közlekedését valamint a pinceszintet belsőleg megközelíthetővé is lehetővé tevő – lift beépítésével. Ez a berendezés egy belső high-tech tengelyként fűzi össze a felső három szintet. Az eddig szűk közlekedőterek világosabb felületkialakítással, valamint a lépcsőkarok melletti – a liftet a közlekedőtérbe bevonó – új üvegfödémek kialakításával lettek kitágítva, és átlátható közlekedési rendszert alkotnak. A lépcsőtér felett a zárófödémbe tervezett egy felülvilágító üvegtető, amelynek természetes fénye az említett üvegfödémeken keresztül mind a három – a földszintet és a két emeleti - szintet egyaránt bevilágítja. Az épület új főbejáratot kapott, az eddig nem használt helyen, elkülönítve ezáltal a házasságkötő terem zavartalan használatát. Az épület Fő tér felőli – földszinti – megközelítése is teljeskörűen akadálymentesre tervezett, részletesen leírva az akadálymentesítési műszaki leírásban található. Az épület nagy egybefüggő üvegfelületei külső árnyékoló lamellákkal tervezettek, a bejárat és a nagyterem külön épülettömege élénk színű fémlemezfedéssel, egyedi tömegformálással kihangsúlyozott, a két főbejárat felett új fém – üvegtáblás előtető kapott helyet. Az épület a mai igényeknek megfelelően kialakított, korszerű tömegformálással és anyaghasználattal.

Rákóczi kilátótorony - engedélyezési terv (2006)

 • Megrendelő: „Miskolciak az Avasért” Alapítvány
 • Cím: Miskolc, Avas
 • Tervezés éve: 2006

Előzmények


Amikor II. Rákóczi Ferenc fejedelem és bujdosótársai hamvait 1906-ban Kassa felé szállítva a szerelvény megállt, a miskolciak különleges módon tisztelegtek a fejedelem emléke előtt. Az Avason, a Horváth-tetőnek nevezett legfelső platón 2-3 hét alatt elkészítettek egy kilátót. A hatalmas, gerendákból összeácsolt kilátó tetejére és oldalára Rákóczi zászlóit, jelvényeit rakták ki, ágyút húztak fel a  tetejére, majd fáklyákat gyújtottak. A miskolciak leemelt föveggel és ágyúlövéssel köszöntötték a fejedelem koporsóját.

 

A gyorsan „összetákolt” kilátót  nem tartották alkalmasnak a tartós használatra, ezért nem egészen 1 év múlva lebontották.

  

Most civil összefogással  - „Miskolciak az Avasért” Alapítvány  - , vállalkozók és adományozók anyagi támogatásával újra megépítik az Avason a hajdanvolt Rákóczi-kilátót.  Az  elképzelés már az „Európa kulturális fővárosa 2010” cím elnyeréséért benyújtott őseinek hamvai Kassára érkeztek. A 100 éves jubileumra ugyan nem sikerült valóra váltani a tervet, de a közeljövőben felépül az emlékhelyként is funkcionáló kilátó.

 

1906-ban a rendelkezésre álló idő rövidsége miatt egy tisztán ácsolt szerkezetet emeltek. A terv kiindulópontját a korabeli  építményről fennmaradt két fotó adta.  Külsejében hasonlít majd az új a 100 évvel ezelőttire, de alsó két szint már nem ácsolt szerkezetként épül vissza. A földszinten kávézó és férfi – női mosdók, míg az I. emeleten egy Rákóczi-emlékszoba  kerül kialakításra. Az e feletti szintek már ácsolt szerkezetűek, három kilátószint és bástyaszerű mellvéd kerül kialakításra.

Az újraépített kilátótorony helyét  Rudolf Mihály építész, a történelmi Avas rekonstrukciójának tervezője jelölte ki, félúton  a vasbeton kilátó és az 1956-ban elpusztult kilátó között.

A távlati tervekben szerepel az 1934-ben, Szeghalmy Bálint városi főmérnök tervei alapján felépített kilátó felépítése is, amely 1956-ig a város jelképe volt. Megépülése esetén a  három torony különleges együttest alkotna.