Referenciáink

Intermodális Csomópont (2016)

 • Megrendelő:
 • Cím: Miskolc, Tiszai Pályaudvar
 • Tervezés éve: 2016
Előzmények
- A terület a városlegfontosabb közlekedési csomópontjává válik.
- A vasúton a városba érkezők számára ez a terület a város egyik fontos kapuja, azonban jelenlegi kialakításával,épületállományával, hiányos intézmény ellátottságával erre a szerepkörre jelenleg csak részben alkalmas.A fejlesztések megvalósulása esetén a terület a város új kapujaként működik majd, amit a pályaudvartól induló, strand mellett futó sugárút szakasz - Baross Gábor út - új, tervezett intenzívebb beépítése is hangsúlyoz. A zöld allé két oldalán magán beruházásként új térfalak - a strand felőli oldalon termál szálló, míg a másik oldalon irodai vagy legalább a földszinti területen közfunkciót tartalmazó épületek telepíthetők 12,5 m építménymagassággal, zártsorú beépítéssel.
- Az intermodális csomópont az újonnan kijelölt 1000 hektáros gazdasági, fejlesztési területnek az egyik oldali kaputerülete.
- A Kandó K. tér új térfalakkal épül meg. (A keleti épületrész csarnokként épül meg hozzá kapcsolódó perontetővel. A nyugati épületrész perontetővel, autóbusz megálló számára, távlatban tram-train csatlakozással.
- Az épületek által közre zárt Kandó térről északra egy pihenő tér kialakítása tervezett, a Szinvához történő lejutási lehetőséggel, öblözettel a nem lesüllyesztett területen változatos környezettel, szabadtéri és vendéglátó - szolgáltató funkciókkal. A tér kialakításával olyan mozgalmas városi pihenő tér jön létre, mely a Szinva lineáris vonalvezetésével jellegében párhuzamosan futó térelhatároló és berendezési elemeivel a Szinva folyására asszociál, zöld és ülő felületeivel a pihenés és a felüdülés színtere.
A Szinva melletti pihenő tér kialakítása
A fejlesztés a tér teljes területének rendezését lehetővé teszi, így a terület északi oldalán - a város stratégiai fejlesztési elveivel összhangban - a Szinva két oldalán sor kerülhet speciális szabadidős - és vendéglátó funkciókkal kialakított pihenő tér telepítésére. A város újabb emblematikus pihenő tere jöhet létre, amelynek magas színvonalát az építészeti, iparművészeti, kertészeti, vízgépészeti és világítástechnikai eszközök igényessége szavatolja.
A Szinva meder és környező sávjának zöldfelületi fejlesztése fontos városszerkezeti feladat illetve stratégiai kérdés. Ezt a sávot, mint zöldfolyosót kell fejleszteni. A fejlesztést a Szinva természet közelibb kialakításával, a városszövetbe való teljesebb beillesztésével kell megoldani.
Az északi pihenő tér fontos eleme a Szinva mederrendezése, amely során a Belváros szívében kialakított Szinva-teraszhoz hasonlóan itt is mód nyílhat a Szinva kibontására, a vízfelület szélesítésére, a vízfelület közelében pihenő felületek létesítésére. A zöldfelületekkel gazdagított lépcsős térrész víz melletti öblösödése biztosítja a vízzel való közvetlen kapcsolat lehetőségét, amely az emberek természetes igénye, vágya. A lelépcsőzés és új, nagyobb vízfelületi megjelenése mediterrán hangulatot ad a területnek. Magas vízállás alkalmával az öblözetben a víz elöntheti a teraszokat, amely ez esetben akár megmentheti a területet a nagyobb árvíztől.
A műemlék vasútállomás előtti burkolt városi térnek és a szervizűt déli oldalánál induló, a Szinva, mint élő tengely mentén, annak két partján kialakított pihenő térnek együtt kell kielégíteniük az intermodális csomópont területén fellép gyalogos közlekedési illetve helyi, az utazáshoz kapcsolódó és városi jelentőségű pihenő funkciókat.
1. térrész
A fasorokkal szegélyezett Baross G. u.-i tervezett allé végén található északi térrész a Szinva északi partján - ez a térrész a később kialakítandó intermodális városkapu előtere, fogadó tere, amely önmagában is alkalmas a pihenés, rekreáció területeinek kialakítására.
Részei:
- a tengelyében futó bazalt kis-kocka kő burkolatú sétány (É-D irányú tengely)
- burkolt felületek ülőkockákkal
- lépcső lejárókkal és íves ülőfalakkal, zöld lépcsőkkel
- beton térkő kiülőfelülettel
- napozó terasz
- zöldfelületek
2. térrész
A Szinva meglevő hídja, amely az átadás során vendéglátó funkcióval gyarapodik - Villamos Bár létrehozása - a hídra helyezett főutcán régebben közlekedő bécsi villamos vendéglátó hellyé alakítása egy hozzáépített könnyűszerkezetes szociális blokkal és kiülő teraszokkal.
Az átalakított híd új felületei:
- a tengelyében futó bazalt kis-kocka kő burkolatú sétány (É-D irányú tengely)
- zöldfelületbe helyezett talpfák
 - fa teraszburkolat
3. térrész
A Szinva déli partján kialakított pihenő területek, amelyek a részben fedett szerviz útdéli határáig húzódnak, itt kezdődik a műemlék Tiszai pályaudvar és az előtte kialakított városi tér, amelynek főbb szerkezeti vonalait,kialakítását, anyaghasználatát a pihenő tér is átveszi.
Részei:
- bazalt kis-kocka burkolatú sétány (É-D irányú tengely)
- burkolt felületek ülőkockákkal
- lesüllyesztett térrész a Szinva mellett, beton térkő kiülő felülettel (amely akár kisebb rendezvények, koncertek lebonyolítására is alkalmas)
- lelépcsőző térrész lépcső lejárókkal, íves ülőfalakkal, zöld lépcsőkkel, lépcsős vízesés beépítésével
- a hidat a határoló nyugati útfelülettel összekötő burkolt felület (NY-K irányú tengely)

A projekthez kapcsolódó hírek:
Észak-Magyarország 2016-02-26 - Szinva híd lehet a bécsi villamosokból. Sőt! Bár...
Észak-Magyarország 2016-02-20 - Milyen lesz majd a Tiszai?

Szinva sétány kialakítása - engedélyezési terv (2011)

 • Megrendelő: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata
 • Cím: Miskolc
 • Tervezés éve: 2011
 

Előzmények, a városrehabilitációs program célkitűzései

A Belváros rekonstrukció legfőbb célja, hogy összefüggő, új belvárosi városi szövet, ill. vonzó városi környezet jöjjön létre, amely a terület idegenforgalmilag vonzóbbá tétele mellett az adott korra jellemző legigényesebb közterületi minőség elérését tűzte ki célul. A fejlesztések feloldják a területegység elhanyagoltságának érzetét és az új környezetminőség megteremtése, a felértékelődött környezet új lendületet adhat a környező területek fejlesztésének is.

A Belváros hangulatát századok óta meghatározza a Szinva. Az elmúlt néhány évben a Szinva partja és környezete újra méltóvá vált a Belvároshoz. Parkok, sétányok építése kezdődött meg a városon átfolyó Szinva mellett.

Természetesen a közterületek rendezésének teljes hatása csak az ott található épületek egyidejű átépítésével, felújításával, ill. homlokzatuk felújításával lenne hatásos. Fontos lenne, hogy a kulcs fontosságú foghíj telkeken vagy bontások után létrejött nagyobb összefüggő területen minél előbb létrejöhessenek azok a térfalak - díszletek, amelyek a közterületek rendezésének kereteit, határait adják.

A tervezési feladat

A főutcával közel párhuzamosan futó, a Szinva nyitott, ill. lefedett szakaszait követő sétány rendszer létrehozásának legfontosabb célja az, hogy a városképileg és városszerkezetileg fontos, megtervezett helyeken megfelelő kapcsolat jöhessen létre a város két meghatározó lineáris szerkezeti eleme - főutcája és „folyója” között.

A tervezési feladatként kialakítandó sétány kiépítésével mód nyílik arra, hogy a sétány északi oldalán elhelyezkedő tömb eddig csak többnyire a főutca felé megnyitott épületei, ill. eddig csak a belső udvarokról megközelíthető üzletei, intézményei - ahol műszakilag lehetséges - a sétány felé is megnyitásra kerüljenek.

A megépült Szinva-terasz és az Erzsébet térig (de később kis kiegészítéssel a létrehozandó városi főtérig) futó Szinva parti sétány és a közte meglevő, ill. kialakított díszburkolatú átkötések egységes hálózatot képeznek. Ennek az egységes rendszernek a folytatásaként, lezáró elemeként, ugyanezen elvek figyelembevételével kerül megtervezésre a jelen sétány szakasz.

Az eredeti tervezési feladat a vázlatterv készítés és a későbbi egyeztetések során két kapcsolódó terület egységgel bővült.  Így a jelen feladat területe az ütemezhetőség és az építési költségek elszámolása szempontjából három szakaszra bontható:

I. szakasz:

- A Szinva mellett futó sétányok szakasza – eredeti tervezési terület

II. szakasz:

- Az Arany J. (Royal) közi híd - Széchenyi u. közötti északi szakasz – tervezési terület bővítése

III. szakasz:

- Az Arany J.(Royal)  közi  híd - az Arany J. u. közötti déli szakasz és a 6827. hrsz. telek  területe, amelyen egy új városi tér kialakítása tervezett – tervezési terület bővítése

Szinva sétány kialakítás - vázlatterv (2010)

 • Megrendelő: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata
 • Cím: Miskolc
 • Tervezés éve: 2010
 

Az Arany J. u. nyugati végén a parkolók megszüntetése tervezett, a sétány a  Szemere utcai indítástól a Széchenyi u. 52. sz. díszburkolatú  gyalogos átkötésével szemben futó gyalogos hídig a Szinva mindkét oldalán kiépített. Az előző 2 változattól eltérően a sétány rendelkezik egy burkolati minőségben is megkülönböztetett (kockakő burkolatú))  „fő” iránnyal, amely szalag-szerűen, a víz áramlását imitálva fut, kanyarog a Szinva egyik ill. másik oldalán.

 

A „szalag” a Széchenyi u. 52. sz. szemben fekvő gyalogos híd előtt nagy kanyart tesz, hisz ebben a kanyarulatban meder szélesítésre kerül sor. A meder-szélesítés területére tervezett egyedi hangulatú, kőből épített fátyol-vízesés jellegű látványelemet vízi növények telepítése teszi teljessé. A lépcsőzött kőfalban kialakított vízzel telt kő-medrek teteje iparművészeti igényességű egyedi rácsokkal kerülnek lefedésre. A rácsokon a növények átbújhatnak, ugyanakkor a rácsok megakadályozzák a növények elsodródását, ill. eltulajdonítását.

 

A Széchenyi u. 52. sz. díszburkolatú  gyalogos átkötésével szemben futó gyalogos híd kiemelt városszerkezeti és városképi szerepét hangsúlyozó, acél szerkezetű, arculat alakító  „Híd-ház” kerül megépítésre, amely szinte tűbe fűzi az alatta átkanyargó kockakővel burkolt, fő gyalogos irányt kijelölő „szalagot”.

 

A Széchenyi u. 52.-60. sz épületek között a sétány  a Szinva északi oldalán fut az Arany János (Royal) közig. A „Trafó-kert” létrehozásából következően  a déli oldal   az  Arany J. u. 5. telekig megnyitásra kerül, ahol az északi oldalhoz hasonlóan konzolos kiülő teraszok kerülnek kialakításra.

 

Az Arany János (Royal) köztől a sétány a déli oldalon fut tovább az Arany Corvin Üzletházig ill. az előtte újonnan kialakítandó kis térig. Az északi oldalon csak a Széchenyi u. 64. sz. épület jelenleg is meglevő járdaszakasza fut a telekhatárig, a további szakasz megtervezése csak a jelenleg magántulajdonú parkolóként üzemelő terület rendezése után lehetséges. A terület rendezéséig az itt történő átközlekedést csak ideiglenes jelleggel lehetne megoldani, ami nem javasolt. Helyette az átközlekedést meggátló cserjesávok  telepítése tervezett.

Szent István tér rendezése - ötletpályázat (2008)

 • Megrendelő:
 • Cím: Miskolc
 • Tervezés éve: 2008

A tér és környezetének kialakítása

 

Az újonnan kialakításra kerülő teret úgy kell kialakítani, hogy önmagában is a város emblematikus helyévé váljon. A térnek több funkciót kell betöltenie egyidejűleg. A díszítő, reprezentáló és pihenő funkciókkal megteremthető a város központi jelentőségű területének élettel teli, valódi agoraként működtetése.

 

A terület megfelelő rendezése érdekében a tervezett legfőbb intézkedések a következők:

 

1. A kialakítandó főtér területének jelenlegi területfelhasználása teljesen átalakításra kerül annak érdekében, hogy az ott kialakítandó funkciók minél teljesebb egységben kerülhessenek kialakításra.  A terület jelentős részét jelenleg a közlekedési és parkoló területek foglalják el. A tér egyéb, új funkcióinak kialakítása érdekében arra kell törekedni, hogy a gépjármű forgalom és a parkolás létesítményei minél kevesebb helyet foglaljanak el a kialakítandó tér területéből, így ezek térszint alatti megoldását javasoljuk. Térszinten, a tér szélein  a vegyes forgalomra is alkalmasan kialakított sávokban csak a célforgalom ill. a megkülönböztetett járművek közlekedése elképzelhető.

2. A Szinva patak eddig zárt szelvényben futó több szakasza kibontásra kerül, ami lehetővé teszi a Szinva-terasz építésével megkezdett folyamat további folytatását, ami során a Szinva a kialakított közterületek aktív részévé válhat.
A projekthez kapcsolódó hírek:


 

Kazincbarcika Dísztér (2008)

 • Megrendelő: Kazincbarcika Város Önkormányzata
 • Cím: Kazincbarcika belváros
 • Tervezés éve: 2008

Hősök tere (2006)

 • Megrendelő: Miskolc Megyei Jogú Város önkormányzata
 • Cím: Miskolc
 • Tervezés éve: 2006

Előzmények

 

A Déryné utca Sétáló utcává való átalakítása, a Kazinczy utcán zajcsillapító zóna kialakítása, az elkészült Szinva terasz és Kandia köz befejező eleme, a Hősök tere a városi térszerkezetben elfoglalt helyen a már említett területek újra értékelése és újraépítése a tér eredeti térszervezésének átértékelését is magával hozta. A Miskolc város elesett hősei emlékmű tiszteletben tartása mellett, a tér szervezését jelentősen befolyásolta a tér alatt elhelyezendő mélygarázs és annak közúti kapcsolata.A projekthez kapcsolódó hírek:


Szinva Terasz (2005)

 • Megrendelő: Miskolc Megyei Jogú Város önkormányzata
 • Cím: Miskolc
 • Tervezés éve: 2005

Expozíció

Egy város belvárosának az arculata – akár maga a város. A vele való törődés, felújítás, karbantartás kötelező feladat. Sebhelyei, torzói a városra jellemző tükörképek. A vele való együttélés, a város életébe való bevonása, hangulatformáló közérzet és közízlést befolyásoló. Elsődleges szerepe elvitathatatlan és még megkérdőjelezhetetlenebb, ha történelmi hagyományai vannak. A belváros életének működése, az ott fellelhető folyamatok tudatos irányítása átgondolt, igényes és a jövőt megalapozó gondolkodás kell legyen.

 

Az építészeti eszközökön túlmenően a történelmi belváros lüktető életének visszahozása a területre politikai, kereskedelmi, közlekedési feladat is. Politikai feladat, mert a városvezetés konkrét és következetes elhatározásának kell megszületnie, ahol a kitűzött cél érdekében olyan döntéseket kell meghoznia, melyek jelentősen eltérhetnek a megszokottaktól.

 

Döntéseinek következményeképpen a kereskedelem profilja, nyitvatartási ideje, szokásrendszere is meg kell, hogy változzon. Nélkülözhetetlen a közlekedési rendszer teljes átgondolása, a belvárosba érkezők gépkocsijának parkolási lehetősége, árufeltöltések időpontjai és módjai, a biztonságot és közbiztonságot jelentő gépkocsik felvonulási útvonalai.

A belváros akkor él, ha az embereknek van miért felkeresniük és idejük egy részét ott eltölteniük.A projekthez kapcsolódó hírek:


epiteszforum.hu; A miskolci Kandia utcai park kialakítása és a Szinva parti vízi látványosság megvalósítása


wikipedia.hu; Szinva terasz


zoldmuves.hu; Szinva Terasz kialakítása


varosom.hu; Szinva terasz Miskolc