Referenciáink

Falusi szálláshely épület - engedélyezési terv (2013)

 • Megrendelő:
 • Cím: Hernádnémeti
 • Tervezés éve: 2013

Előzmények

A tervezési helyszín egy csendes, ám jól megközelíthető hernádnémeti utcában fekvő ingatlan, amelynek legfontosabb alap-adottsága az utcafront közepén álló tornácos tradicionális – sok évtizedes múlttal rendelkező – parasztház. Megrendelő megkeresésére a mellékelt tervlapokon látható falusi szálláshely került itt megtervezésre, kialakításra.

Az új falusi szálláshely kialakítása

A telken jelenleg két épület található, aszimmetrikusan elhelyezkedve és egymástól eltoltan. A rendezési terv a valójában is előforduló beépítést oldalhatáron álló, szabadon álló és ikres módon egyaránt lehetővé tesz. A fekvésből adódóan a tradíciókhoz is visszanyúló hármas, fűrészfogas beépítés mellett döntöttünk (az utcavonalra merőlegesen és a parasztházzal párhuzamosan), a használhatóság és a mai követelmények és elvárások maximális figyelembevétele mellett. Olyan mikrokörnyezet keletkezik ez által - az így kialakuló nyitott, fedett és zárt terek rendszerével -, hogy az ide érkező vendég kényelmét és nyugalmát a legmegfelelőbben megkaphassa (udvarok,nyitott teraszok, tornácok, társalgó és konyha –étkező példaként megemlítve) a falusi hangulat mindent átjáró illatával és hatásával. Az alapvető funkcionális tagolódás – az épületek sorolásával - az alábbiak szerint tervezett. A meglévő parasztház az új beépítés centrumában kap helyet, és apartmanként kialakítva 3+1 főnek ad lehetőséget önálló itt tartózkodásra: a vendégszobák mellett fürdő-wc és konyha-étkező helyiséggel van felszerelve a vályogfalas lakóház. A telek jelenleg üres részére, annak oldalhatárára kerül az új épület-szárny, amely két hagyományos és egy teljes körűen akadálymentesen kialakított (két-két férőhelyes) vendégszobát sorakoztat fel egy zárt, de természetes szellőzésű – a két végén nyitott és hosszoldalán is végig nyitható – tornác-közlekedő térből, amelyek egyenként rendelkeznek fürdő-wc egységgel. Elsősorban ezen vendégek számára került kialakításra az épület kert felőli végén egy terasszal bővített konyha-étkező tér, amelyben a megszokott ételek mellett a házigazda alkalmanként exkluzív, tradíciókat ápoló különlegességeket is készíthet a tér közepén álló búbos-kemence használatával. Alapvetően természetesen a vendégszobák lakóinak önellátására tervezett ez a helyiség, ami az említett módon temperált térből, épületen belül közelíthető meg számukra. A parasztház túlsó oldalán, a mellett álló nyári konyhai épület is egy új funkciót kap (az állagmegóvás, szerkezeti megerősítést követően) a tradícionális eredeti szerepéhez közel álló módon: egy nagy társalgó tér kerül kialakításra a meglévő épületben, valamint egy vizesblokk-egység kerül be: külön-nemű mosdó-wc helyiségek a társasági funkcióhoz kapcsolódóan, valamint szaunával – és annak előtér-pihenőjével és zuhanyzóval. Utolsóként említendő meg a parasztház mint központi épület-tömeg mögött – szintén már meglévő, átalakított – vályogfalú gazdasági épület, amelynek végében napjaink korszerű ellátó-kiszolgáló gépészeti berendezései kaptak helyet (többek között szalmabála tüzelésű kazán és napkollektor puffer-tárolókkal). A ház közepén két ló számára megfelelő tartózkodó hely maradt, amelyek jelenleg is ezt a funkciót töltik be. Az utca felőli részen egy utólag – mobil- vagy válaszfallal – megosztható központi nagy tároló került kialakításra a szálláshely ellátásához. Utóbbi – összesen négy, tömegalakítással hármassá összekovácsolt – ház-tömeg egy haránt irányú fedett – de nyitott, a kapu felől traktorral és kisteher gépjárművel átjárható – közlekedővel alkot teljes egységet: a hagyományokhoz visszanyúl részben a tiszta- és gazdasági udvar-kert részek elválasztására és lehetővé teszi az összes funkció fedett részen való megközelítését. A teljes épület-együttes hagyományos tagoltsága és megjelenése ellenére teljes mértékben megközelíthető és használható – épületen kívül és belül egyaránt – mozgássérültek számára, kiemelt fontosságú szempont volt ennek (napjainkban különösen kiemelt) teljesítése, szem előtt tartása. A szálló vendégek önellátóan és szolgáltatott étkeztetéssel egyaránt el tudnak éjszakákat tölteni itt, a szomszédos házban lakó házigazda – a családi vállalkozás vezetője – túrákat, lovagoltatást, háziállatokkal való ismerkedést és egyéb szolgáltatásokat fog szervezni, hogy az építészetileg korhűen kialakított épületben az időben és térben való utazások élményeit be lehessen az emlékezetekbe vésni és élményként továbbvinni. A tervezett épület ellátása minden közművel – vezetékes szennyvízcsatorna hálózattal is - megoldott: gyakorlatilag egy nagyobb, több generációs lakóház energia-ellátását igényli, ami a már korábban említett megújuló energiaforrásokat is hasznosítja. Állatok csak napközben tartózkodnak a helyszínen, elhelyezésük máshol jelenleg is megoldott. A keletkező trágya telken belül a hátsó kerti részen kerül hasznosításra. A vendégszobák lakóinak – összesen 10, pótágyazva esetleg 12 főnek – az ellátásához az épületen belüli tárolók helyül szolgálnak. A szennyes - elenyésző mennyiségéből adódóan - helyben a házigazda által lesz kezelve. A kommunális hulladék elszállítása rendszeres időközönként a községben jelenleg is megoldott (zárt hulladéktároló konténerben), a falusi jellegből és azon belül a közeli állattartásból adódóan a szerves hulladék szelektív gyűjtése előirányzott (konyhánkénti külön tárolóval).

Sever Hotel**** - engedélyezési terv (2009)

 • Megrendelő: Sever és Társa Kft.
 • Cím: Miskolc, Régiposta u.
 • Tervezés éve: 2009

Elõzmények

 

Építtetõ évekkel ezelõtt megvásárolta a Szentpáli utca és a Régiposta utca saroképületét, amely műemléki védettséget élvezve hosszas huzavona után jelenleg is várja sorsának rendezését. Többféle funkcionális megtöltési lehetőséget követve végül a vendéglátási egység létesítése tűnt a legkézenfekvőbbnek. Miskolcon, mint egy megyei jogú városban, jelenleg is hiánycikk a színvonalas elszállásolás, mint szolgáltatás a különböző, közvetlenül ehhez csatlakozó kiegészítő funkciókkal együtt. Megrendelőnk tehát egy magas színvonalú étterem – szálloda funkciópáros töltetű nívós új épületegyüttes megtervezésével bízta meg Társaságunkat.

A meglévő épület leírása

 

A Szentpáli utca felől a Régiposta utca mentén egészen a Nagy Imre utca meghosszabbításának kitorkollásáig Építtető a Régiposta utca 18. számától a műemléki ház 22. számú épületéig megvásárolta az érintett ingatlanokat, amiken jelenleg lakóházak és egy étterem helyezkedik el.

Az utca 18. szám 16-ik szám felé eső „nyúlvány” telekrésszel összevonva így egy 1771,00 m2 alapterületű olyan építési telekrész alakult ki, amely a műemléki épület védettségéhez és a jelenleg is folyamatban lévő magas beépítéshez kell igazodjon. E kettős adottsághoz párosult a funkció dipólus mivolta, miszerint a tervezési helyszínen a már említett emelt színvonalú étterem és ****-os szállodaépület elhelyezése és összefésülése a cél.

Az érintett műemléki védettségű pince + földszintes lakóház jelenleg igencsak elhanyagolt és amortizált állapotban áll jelenleg helyén, igencsak megkopottan sugallva a múlt század eleji korszak szellemiségét. Az érintett hatóságokkal hosszas egyeztetéseket követően nyert formát az ezen tervdokumentáció által bemutatott és előterjesztett épületegyüttes terve, amely a műemlék épületet teljes pompájában kívánja újra megjeleníteni annak minden ékével.

 

Miskolctapolcai Barlangfürdő épületegyütteséhez csatlakozó szállodaépület- ötletpályázat (2009)

 • Megrendelő: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata
 • Cím: Miskolctapolca, Pazár sétány
 • Tervezés éve: 2009

A Barlangfürdő környezetének átalakítása

 

Miskolctapolca több egyedi természeti és épített attrakcióval rendelkezik, azonban még nem épült ki az a komplex útvonal és intézményrendszer, amely az ide látogatók számára akár több napig is szórakozási, pihenési lehetőséget biztosítson. A Barlangfürdő világszínvonalú látnivaló, de szükség van olyan kiegészítő lehetőségekre is, amelyek sokszínűvé teszik az itt pihenést.

 

Készültek tervek a „Vizek völgye” és „Kövek völgye” projektekben és több tapolcai helyszínre, amit a turisztikai fejlesztéseknél figyelembe kell venni, ám a turisztikai attrakciók ill. a turisztikailag leginkább igénybe vett területek  legtöbbje a Barlangfürdő környezetében összpontosul.

 

Jelen pályázat most csak a Barlangfürdő környezetének új kialakítására ad módot, de az itt kidolgozott javaslatok, fejlesztési és közlekedési irányok a településrész további területén is folytathatók a fejlesztési koncepciókban foglaltakkal összhangban.

 

A Barlangfürdő környezetének átalakítása során fontos szempont volt a Pazár sétány melletti jelenleg meglehetősen vegyes – idegenforgalmi, vízügyi és zöld - területek egységes koncepció szerinti átalakítása annak érdekében, hogy az ide látogatók egy rendezett és nagyvonalú üdülőhelyi arculat újjá- ill. megszületését ünnepelhessék.

 

A jelen pályázat keretei között tervezett új, emblematikus négycsillagos szállodaépület a Barlangfürdő fizioterápiás épületéhez csatlakozva, attól északra került elhelyezésre. Megépülésével a Pazár sétány beépítése alapvetően megváltozik, a Barlangfürdőhöz vezető útvonal egyes szakaszai új, jól elkülöníthető funkciót kapnak. A kialakuló új beépítés jól tagolja a viszonylag hosszú és keskeny területet, felvezetést adva az út végén megjelenő fő attrakcióhoz, a Barlangfürdőhöz.

 

A Barlangfürdő épületegyütteséhez kapcsolódó négycsillagos szállodaépület elhelyezésének és kialakításának koncepciója

 

A Barlangfürdő jelenlegi, többször átalakított és bővített épületegyüttesének hangulatát  a sok új mintaszerűen létrehozott, megformált kisebb épület ellenére az eredeti főépület határozza meg. Az átalakítások módosították, de nem változtatták meg az épület lényegét, tömör kialakítását. A korszakokhoz nem köthető, időtlen  fürdőhelyi hangulatot árasztó, szétnyitható üvegkupolával fedett fogadócsarnok is szinte változatlan maradt az idők folyamán az állandóság érzetét keltve.

 

Az új  szállodaépület kialakításánál fontos szempont volt a Barlangfürdő összes épületére jellemző formavilágában és anyaghasználatában időtálló megoldás kidolgozása. Tereinek létrehozásában, a meglevő épülethez ill. a „hegyhez”, a sziklához kapcsolódásában ugyanolyan igényes, erőteljes és újszerű formálás szükséges, mint a szomszédos épületnél, hogy az egyik épületből a másikba történő átlépéssel ne veszhessen el a hely szelleme.A projekthez kapcsolódó hírek:


City Hotel Miskolc*** bővítése (2001)

 • Megrendelő: ING Biztosító Rt.
 • Cím: Miskolc, Csabai kaou 6.
 • Tervezés éve: 2001

Előzmények

 

Az épület Miskolc város É-D-i főtengelye mentén, a Csabai kapu 6. sz. alatt található, szabadon álló beépítéssel. Előnyös adottsága az ingatlannak az ún. kétutcás átmenő telkes fekvése. Keletről a miskolci főgyűjtő út, a Csabai kapu, nyugatról az Avasi városrész megközelítését biztosító Ifjúság u. határolja.

 

Az épület a ’30-as években létesült, eredetileg lakóépület funkcióval. A háború után (’50-es évek) kollégiumként, a ’60-as években gyermekkórházként, majd a ’70-es években bőrgyógyászatként funkcionált.

 

A Városi Kórház új Bőrgyógyászati Pavilonja elkészülte után, a funkció nélküli épületet a tulajdonos Önkormányzat értékesítette.

 

Az új tulajdonos az épületet hotel kialakítás szándékával vásárolta meg.

 

Az áttervezés az új tulajdonos által megfogalmazott igények alapján készült és egyeztetett vázlatterv értelmében megtartja az épület teherhordó szerkezeti rendszerét és kontúrméreteit, a mai kor igényének és a funkciónak megfelelő anyaghasználattal szolgálja a tervezési célt, az épület kereskedelmi szálláshellyé történő átalakítását.

 

A megvalósíthatóság vizsgálata során arra a megállapításra jutottunk, hogy a városon keresztül utazó idegen csak helyismeret birtokában tud kereskedelmi szálláshelyet találni, hiszen a meglévő férőhelyek csak igen körülményesen közelíthetőek meg. Az a tény, hogy az ingatlan a Miskolc város É-D –i főforgalmi tengelyén helyezkedik el a Népkert szélén csak megerősítette a Megbízói elképzelés létjogosultságát.