Cégünk

A MŰÉPÍTÉSZ ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐIRODA KFT. MEGALAKULÁSA

A Műépítész Kft.-t 1992-ben, korábbi szervezeti keretekből kiválva, építészmérnök vezető tervezők magánvállalkozásban alapították.
A cég jelenlegi, kizárólagos tulajdonosa s egyben ügyvezetője Puskás Péter. A Kft. műterme Miskolc belvárosában, a Déryné u. 2. sz. alatt található. A cég a tervezés és a közigazgatás területén több mint 30 éves gyakorlattal rendelkezik. Állandó társtervezőink végzik a szakági tervezéseket a magas- és mélyépítés területén. Kamarai jogosultságaink révén a településtervezési, az építészeti tervezési, tervezői művezetési ill. műszaki és igazságügyi szakértői munkák területén egyaránt tevékenykedünk.
A Műépítész Kft. kialakult szakmai kapcsolatokkal, a feladatokat az igényeknek megfelelően vállaló társtervezői kollégákkal dolgozik együtt, a tervezési feladat teljes vertikumát komplexen, generáltervezésben vállaljuk a munkákban legtöbbször.

A Műépítész Építészeti Tervezőiroda Kft. biztosítja

A MŰÉPÍTÉSZ ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐIRODA KFT. BIZTOSÍTJA

a megbízó programjának: ‐ egyedi karakterű építészeti gondolatokban történő gyors és szakszerű megjelenítését, a korszerű, minőségi anyaghasználat és technológiák széleskörű választékának, lehetőségeinek megismertetését és alkalmazását, az állandó jelenlétet igénylő piaci versenyhez való rugalmas alkalmazkodást.

A MŰÉPÍTÉSZ ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐIRODA KFT. VÁLLALJA

‐ szakmai előkészítő tanulmányok készítését,
‐ építészeti és településrendezési feladatok generáltervezését,
‐ műszaki és igazságügyi szakértést, tanácsadást,
‐ a kivitelezési munkák tervezői művezetését.

A Műépítész Építészeti Tervezőiroda Kft. vállalja

A MŰÉPÍTÉSZ ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐIRODA KFT. ARS POETIKÁJA:

MOTTÓ:

„…Az építész társadalmi felelőssége abban áll, hogy művészi eszközeivel segítse áthidalni a társadalom és az egyén közötti szakadékot. Az építésznek és a képzőművésznek olyan látható jeleket kell teremtenie, amelyek új formát adnak a belső igazságoknak és végül is a kulturális egység mindenki számára érthető szimbólumai lesznek.” (Walter Gropius építész)

A Műépítész Építészeti Tervezőiroda Kft. kötelessége az építészetnek, mint művészetnek, mint tudománynak a rangját fenntartani, elismerni és elismertetni, kötelessége szakmai véleményének „Sine ira et studio” (pártatlanul) minden szükséges helyzetben hangot adni.

Azonosul a szakma szabályaival, mint betű szerinti értelemben, mint szellemében figyelembe véve szakmai tevékenységének társadalmi és környezeti hatásait.

Az Építész megbízójának a tervezési program kialakításától a koncepcionális tervezésen, a részletes tervezésen, az objektum megvalósulásnak teljes folyamatában egyetlen és teljes érdekvédelmet biztosító képviselője. E tevékenységében szakmai biztonsággal és hivatásszerűen kell eljárnia, hiszen az építészeti tervezés komplex alkotói tevékenység, műszaki, gazdasági, művészeti eredmény igényével.

Munkatársainkkal együtt úgy dolgozunk, hogy az ars poétikánknak megfelelően személyes tudásunkkal és felelősségünkkel hozzá tudjunk járulni a cég sikeréhez.

A tervezés során törekszünk a karakteres megoldások megtalálására, de az egyedi – ahol mód van, ott ikonikus – megjelenés az adott program legcélszerűbb használatú funkcionális megoldásaival párosul.