Miskolc, Tiszai Pályaudvar környezetében kialakítandó Intermodális Csomópont építészeti tervezése – közterületek

  • Tervezés éve: 2016

Előzmények

– A terület a városlegfontosabb közlekedési csomópontjává válik.
– A vasúton a városba érkezők számára ez a terület a város egyik fontos kapuja, azonban jelenlegi kialakításával,épületállományával, hiányos intézmény ellátottságával erre a szerepkörre jelenleg csak részben alkalmas.A fejlesztések megvalósulása esetén a terület a város új kapujaként működik majd, amit a pályaudvartól induló, strand mellett futó sugárút szakasz – Baross Gábor út – új, tervezett intenzívebb beépítése is hangsúlyoz. A zöld allé két oldalán magán beruházásként új térfalak – a strand felőli oldalon termál szálló, míg a másik oldalon irodai vagy legalább a földszinti területen közfunkciót tartalmazó épületek telepíthetők 12,5 m építménymagassággal, zártsorú beépítéssel.
– Az intermodális csomópont az újonnan kijelölt 1000 hektáros gazdasági, fejlesztési területnek az egyik oldali kaputerülete.
– A Kandó K. tér új térfalakkal épül meg. (A keleti épületrész csarnokként épül meg hozzá kapcsolódó perontetővel. A nyugati épületrész perontetővel, autóbusz megálló számára, távlatban tram-train csatlakozással.
– Az épületek által közre zárt Kandó térről északra egy pihenő tér kialakítása tervezett, a Szinvához történő lejutási lehetőséggel, öblözettel a nem lesüllyesztett területen változatos környezettel, szabadtéri és vendéglátó – szolgáltató funkciókkal. A tér kialakításával olyan mozgalmas városi pihenő tér jön létre, mely a Szinva lineáris vonalvezetésével jellegében párhuzamosan futó térelhatároló és berendezési elemeivel a Szinva folyására asszociál, zöld és ülő felületeivel a pihenés és a felüdülés színtere.

A Szinva melletti pihenő tér kialakítása
A fejlesztés a tér teljes területének rendezését lehetővé teszi, így a terület északi oldalán – a város stratégiai fejlesztési elveivel összhangban – a Szinva két oldalán sor kerülhet speciális szabadidős – és vendéglátó funkciókkal kialakított pihenő tér telepítésére. A város újabb emblematikus pihenő tere jöhet létre, amelynek magas színvonalát az építészeti, iparművészeti, kertészeti, vízgépészeti és világítástechnikai eszközök igényessége szavatolja.
A Szinva meder és környező sávjának zöldfelületi fejlesztése fontos városszerkezeti feladat illetve stratégiai kérdés. Ezt a sávot, mint zöldfolyosót kell fejleszteni. A fejlesztést a Szinva természet közelibb kialakításával, a városszövetbe való teljesebb beillesztésével kell megoldani.
Az északi pihenő tér fontos eleme a Szinva mederrendezése, amely során a Belváros szívében kialakított Szinva-teraszhoz hasonlóan itt is mód nyílhat a Szinva kibontására, a vízfelület szélesítésére, a vízfelület közelében pihenő felületek létesítésére. A zöldfelületekkel gazdagított lépcsős térrész víz melletti öblösödése biztosítja a vízzel való közvetlen kapcsolat lehetőségét, amely az emberek természetes igénye, vágya. A lelépcsőzés és új, nagyobb vízfelületi megjelenése mediterrán hangulatot ad a területnek. Magas vízállás alkalmával az öblözetben a víz elöntheti a teraszokat, amely ez esetben akár megmentheti a területet a nagyobb árvíztől.
A műemlék vasútállomás előtti burkolt városi térnek és a szervizűt déli oldalánál induló, a Szinva, mint élő tengely mentén, annak két partján kialakított pihenő térnek együtt kell kielégíteniük az intermodális csomópont területén fellép gyalogos közlekedési illetve helyi, az utazáshoz kapcsolódó és városi jelentőségű pihenő funkciókat.

1. térrész
A fasorokkal szegélyezett Baross G. u.-i tervezett allé végén található északi térrész a Szinva északi partján – ez a térrész a később kialakítandó intermodális városkapu előtere, fogadó tere, amely önmagában is alkalmas a pihenés, rekreáció területeinek kialakítására.
Részei:
– a tengelyében futó bazalt kis-kocka kő burkolatú sétány (É-D irányú tengely)
– burkolt felületek ülőkockákkal
– lépcső lejárókkal és íves ülőfalakkal, zöld lépcsőkkel
– beton térkő kiülőfelülettel
– napozó terasz
– zöldfelületek

2. térrész
A Szinva meglevő hídja, amely az átadás során vendéglátó funkcióval gyarapodik – Villamos Bár létrehozása – a hídra helyezett főutcán régebben közlekedő bécsi villamos vendéglátó hellyé alakítása egy hozzáépített könnyűszerkezetes szociális blokkal és kiülő teraszokkal.
Az átalakított híd új felületei:
– a tengelyében futó bazalt kis-kocka kő burkolatú sétány (É-D irányú tengely)
– zöldfelületbe helyezett talpfák
 – fa teraszburkolat

3. térrész
A Szinva déli partján kialakított pihenő területek, amelyek a részben fedett szerviz útdéli határáig húzódnak, itt kezdődik a műemlék Tiszai pályaudvar és az előtte kialakított városi tér, amelynek főbb szerkezeti vonalait,kialakítását, anyaghasználatát a pihenő tér is átveszi.
Részei:
– bazalt kis-kocka burkolatú sétány (É-D irányú tengely)
– burkolt felületek ülőkockákkal
– lesüllyesztett térrész a Szinva mellett, beton térkő kiülő felülettel (amely akár kisebb rendezvények, koncertek lebonyolítására is alkalmas)
– lelépcsőző térrész lépcső lejárókkal, íves ülőfalakkal, zöld lépcsőkkel, lépcsős vízesés beépítésével
– a hidat a határoló nyugati útfelülettel összekötő burkolt felület (NY-K irányú tengely)

A projekthez kapcsolódó hírek:
Észak-Magyarország 2016-02-26 – Szinva híd lehet a bécsi villamosokból. Sőt! Bár…
Észak-Magyarország 2016-02-20 – Milyen lesz majd a Tiszai?