Hernádnémeti, Falusi szálláshely épület

  • Tervezés éve: 2013

Előzmények
A tervezési helyszín egy csendes, ám jól megközelíthető hernádnémeti utcában fekvő ingatlan, amelynek legfontosabb alap-adottsága az utcafront közepén álló tornácos tradicionális – sok évtizedes múlttal rendelkező – parasztház. Megrendelő megkeresésére a mellékelt tervlapokon látható falusi szálláshely került itt megtervezésre, kialakításra.

Az új falusi szálláshely kialakítása
A telken jelenleg két épület található, aszimmetrikusan elhelyezkedve és egymástól eltoltan. A rendezési terv a valójában is előforduló beépítést oldalhatáron álló, szabadon álló és ikres módon egyaránt lehetővé tesz. A fekvésből adódóan a tradíciókhoz is visszanyúló hármas, fűrészfogas beépítés mellett döntöttünk (az utcavonalra merőlegesen és a parasztházzal párhuzamosan), a használhatóság és a mai követelmények és elvárások maximális figyelembevétele mellett. Olyan mikrokörnyezet keletkezik ez által – az így kialakuló nyitott, fedett és zárt terek rendszerével -, hogy az ide érkező vendég kényelmét és nyugalmát a legmegfelelőbben megkaphassa (udvarok,nyitott teraszok, tornácok, társalgó és konyha –étkező példaként megemlítve) a falusi hangulat mindent átjáró illatával és hatásával. Az alapvető funkcionális tagolódás – az épületek sorolásával – az alábbiak szerint tervezett. A meglévő parasztház az új beépítés centrumában kap helyet, és apartmanként kialakítva 3+1 főnek ad lehetőséget önálló itt tartózkodásra: a vendégszobák mellett fürdő-wc és konyha-étkező helyiséggel van felszerelve a vályogfalas lakóház. 

A telek jelenleg üres részére, annak oldalhatárára kerül az új épület-szárny, amely két hagyományos és egy teljes körűen akadálymentesen kialakított (két-két férőhelyes) vendégszobát sorakoztat fel egy zárt, de természetes szellőzésű – a két végén nyitott és hosszoldalán is végig nyitható – tornác-közlekedő térből, amelyek egyenként rendelkeznek fürdő-wc egységgel. Elsősorban ezen vendégek számára került kialakításra az épület kert felőli végén egy terasszal bővített konyha-étkező tér, amelyben a megszokott ételek mellett a házigazda alkalmanként exkluzív, tradíciókat ápoló különlegességeket is készíthet a tér közepén álló búbos-kemence használatával. 

Alapvetően természetesen a vendégszobák lakóinak önellátására tervezett ez a helyiség, ami az említett módon temperált térből, épületen belül közelíthető meg számukra. A parasztház túlsó oldalán, a mellett álló nyári konyhai épület is egy új funkciót kap (az állagmegóvás, szerkezeti megerősítést követően) a tradícionális eredeti szerepéhez közel álló módon: egy nagy társalgó tér kerül kialakításra a meglévő épületben, valamint egy vizesblokk-egység kerül be: külön-nemű mosdó-wc helyiségek a társasági funkcióhoz kapcsolódóan, valamint szaunával – és annak előtér-pihenőjével és zuhanyzóval. Utolsóként említendő meg a parasztház mint központi épület-tömeg mögött – szintén már meglévő, átalakított – vályogfalú gazdasági épület, amelynek végében napjaink korszerű ellátó-kiszolgáló gépészeti berendezései kaptak helyet (többek között szalmabála tüzelésű kazán és napkollektor puffer-tárolókkal). 

A ház közepén két ló számára megfelelő tartózkodó hely maradt, amelyek jelenleg is ezt a funkciót töltik be. Az utca felőli részen egy utólag – mobil- vagy válaszfallal – megosztható központi nagy tároló került kialakításra a szálláshely ellátásához. Utóbbi – összesen négy, tömegalakítással hármassá összekovácsolt – ház-tömeg egy haránt irányú fedett – de nyitott, a kapu felől traktorral és kisteher gépjárművel átjárható – közlekedővel alkot teljes egységet: a hagyományokhoz visszanyúl részben a tiszta- és gazdasági udvar-kert részek elválasztására és lehetővé teszi az összes funkció fedett részen való megközelítését. 

A teljes épület-együttes hagyományos tagoltsága és megjelenése ellenére teljes mértékben megközelíthető és használható – épületen kívül és belül egyaránt – mozgássérültek számára, kiemelt fontosságú szempont volt ennek (napjainkban különösen kiemelt) teljesítése, szem előtt tartása. A szálló vendégek önellátóan és szolgáltatott étkeztetéssel egyaránt el tudnak éjszakákat tölteni itt, a szomszédos házban lakó házigazda – a családi vállalkozás vezetője – túrákat, lovagoltatást, háziállatokkal való ismerkedést és egyéb szolgáltatásokat fog szervezni, hogy az építészetileg korhűen kialakított épületben az időben és térben való utazások élményeit be lehessen az emlékezetekbe vésni és élményként továbbvinni. A tervezett épület ellátása minden közművel – vezetékes szennyvízcsatorna hálózattal is – megoldott: gyakorlatilag egy nagyobb, több generációs lakóház energia-ellátását igényli, ami a már korábban említett megújuló energiaforrásokat is hasznosítja. 

Állatok csak napközben tartózkodnak a helyszínen, elhelyezésük máshol jelenleg is megoldott. A keletkező trágya telken belül a hátsó kerti részen kerül hasznosításra. A vendégszobák lakóinak – összesen 10, pótágyazva esetleg 12 főnek – az ellátásához az épületen belüli tárolók helyül szolgálnak. A szennyes – elenyésző mennyiségéből adódóan – helyben a házigazda által lesz kezelve. A kommunális hulladék elszállítása rendszeres időközönként a községben jelenleg is megoldott (zárt hulladéktároló konténerben), a falusi jellegből és azon belül a közeli állattartásból adódóan a szerves hulladék szelektív gyűjtése előirányzott (konyhánkénti külön tárolóval).