Budapest XXII. kerület – Nagytétényi Krematórium


  • Tervezés éve: 2012
A létesítmény telepítése
A krematórium és ravatalozó épületet a Bányalég utca kelet-nyugati tengelyű szakaszáról lehet megközelíteni. A szállító járművekkel igénybevett gazdasági bejárat útja a telek területébe betüremkedő szennyvíztároló telek keleti oldalán fut. A két telek intenzív fásítással van elválasztva egymástól.
A létesítmény kelet-nyugati tájolással, zöldfelületekkel körülvéve került elhelyezésre a telken.Az épület bejárata a keleti oldalon (születés), a halotthamvasztó területek pedig a nyugati oldalon (elmúlás) kerültek telepítésre. A telken a kialakítható parkolók és a gyalogosan igénybevett díszburkolatú utak-felületek (a tiszteletadás útja) épülnek meg. Itt kerülnek kialakításra a gyászol számára kialakított pihenő és zöldfelületek is.
A létesítmény szolgáltatásait igénybe vevők legtöbbje gépkocsival érkezik a helyszínre. A gépkocsik a telek déli oldalán elhelyezett parkolóban helyezhetők el. Innen a sétányszerűen kialakított, rendezett parkba futó burkolt felület – a tiszteletadás útja vezet az épület kelet-nyugati tengelyébe nyíló főbejárathoz. A kelet-nyugat főtengelyt a sétány 90°-os törésénél. a tengely meghosszabbításában elhelyezett kőoszlop és környezete erősíti.

Az épület műkötése

Manapság igény mutatkozik arra, hogy olyan létesítmények kerüljenek megtervezésre és kivitelezésre. amelyek komplex szolgáltatást tudnak nyújtani az elhunytak temetésére történő előkészítése és búcsúztatása terén.
Az épület a pince szinti technológiai, üzemi területeken – hamvasztó tér – kívül a földszinten lehetőséget biztosít arra, hogy a gyászolók saját elképzeléseik és igényeiknek megfelelően búcsúzzanak. emlékezzenek egy erre a célra kialakított helyiségben – ravatalozó helyiség.
A tervezett létesítmény az elhunytak hozzátartozóinak lehetőséget biztosít arra, hogy nyomon kövessék az általuk vagy az elhunyt által választott hamvasztásos technológia egyes lépéseit a hamvasztó tér földszinti részén nyitott betekintő ablakon keresztül.