Miskolc, B.-A.-Z. Megyei Kórház és Egyetemi Oktatókórház – 80 ágyas Onkosebészeti Hoteltömb

  • Tervezés éve: 2014

A kialakítandó sebészeti hoteltömb épületében a műtétre váró és a műtött betegek ellátása folyik, ezen kívül az épület földszintjén három egységből álló sebészeti ambulancia kialakítására is sor kerül. A műtétek végzése változatlanul a Sebészeti épület legfelső szintjén működő egységben történik majd.

A sebészeti osztály minél zavartalanabb működése érdekében ki kell építeni egy olyan összeköttetést a Sebészeti épülettel, amely zárt kapcsolatot biztosít a két épület között, hogy a Sebészeti épület terápiás, képalkotó és műtéti helységeit közvetlenebbül, az épület elhagyása nélkül igénybe lehessen venni. Az új sebészeti hoteltömb épület II. emeletének padlószintje és a Sebészeti épület műtőszintjének padlószintje azonos, így ki lehet alakítani zárt folyosót, amely a két különböző rendeltetésű egység funkcióinak összekapcsolását biztosíthatja. A zárt folyosó szerkezete és a külső megjelenése a Sebészeti épület és a Csillagpont épület között megépült zárt folyosóéval megegyező.

A Belgyógyászati épület terápiás helységeinek igénybevételére is sor kerülhet a sebészeti hoteltömbben kezelt betegek gyógyászati folyamata során.A Belgyógyászat épületének déli oldalán található bejárat, az új sebészeti hoteltömb északi oldalának megnyitása tervezett. A két épület közötti átközlekedés megkönnyítése miatt a sebészeti hoteltömb A szárny északi oldala és a Belgyógyászati épület déli oldala között fedett-nyitott folyosó épül meg. Kialakítása a már megépült Sebészeti épület és a Csillagpont épület közötti fedett-nyitott összekötés szerkezetéhez hasonló.

A Megyei Kórház területén több helyen tervezett egyes gyógyászati tömbök között újabb közvetlen kapcsolat megteremtése pl. Csillagpont épület és GYEK összekötése zárt folyosós kapcsolattal. Alapelvként rögzíthető, hogy a későbbiekben megépülő összekötések kialakításának – zárt folyosós vagy fedett-nyitott – szerkezete és megjelenése a Csillagpont épülettel való összekötéseknél már megjelenő összekötésekkel egyezik meg.