Miskolc-Egyetemváros – Alumni Pantheon és szoborpark építési engedélyezési terve

  • Tervezés éve: 2011

Az egységes koncepció alapján kialakítandó komplexum – a Pantheon épületegyüttes, a köztéri épített és kertészeti elemek – elhelyezését, telepítését a tervezési terület környezetének ténylegesen meglevő településszerkezeti vonalai – a meglevő meghatározó jelentőségű eredeti épületállomány beépítési vonalai, a forgalmas gépjármű és gyalogos közlekedési irányok -, a tervezett komplexum feltárásának, látogatásának irányai és a kijelölhető szellemi-eszmei irányok határozták meg.

A fejlesztési terület középpontját a három tengely találkozásánál kialakuló különleges helyzetű pont adja: ez a terület gyújtópontja,a fejlesztési koncepció alappontja, itt egy harangtorony kerül elhelyezésre. Az alappontban olyan szoborszerűen kialakított építmény kerül telepítésre, amely magasságával, építészeti megfogalmazásával az adott helyen valami mással össze nem téveszthető, környezetéhez, funkciójához méltó építészeti jelet alkot, amely az adott hely – de akár az egész Egyetemváros- emblémájává is válhat.

A létrehozott komplexum egységei a fejlesztés három, egymást metsző fő tengelye által határolt területeken valósulnak majd meg. Az emlékezés területeinek hármas egysége a következő:

  1. A tervezési terület északi részén, az A/1, A/3 és A/4 épületek ölelésében kerül kialakításra az egyetem és a város neves képviselőinek szoborparkja.
  2. A tervezési terület középpontjában áll az ALUMNI Pantheon épületegyüttese, amelynek szervezésére szintén a hármas tagozódás jellemző: a főrendeltetésnek helyet adó Közösségi tér egysége – a többfunkciós terek egységei – az épülettömegek által közrezárt belső udvar egysége. Az épületegyüttest délről a szoborszerűen megfogalmazott harangtorony zárja.
  3. Az épületegyüttestől délre, az észak-déli gyalogos útvonalon megközelíthetően kerültek telepítésre az ALUMNI Emlékpark több ütemben megépített emlékfal szakaszai.

Az épületegyüttes úgy került telepítésre, hogy a várható fő megközelítési irányokból minél ünnepélyesebb hatást keltsen a közeledőben. Ennek érdekében a főbejárati oldalon nagy üvegfelületekkel kialakított, legünnepélyesebb funkciójú Közösségi tér épületrészt két oldalról egy-egy vízmedence szegélyezi, amely az épületet szemlélőben a Pantheon épületegyüttes föld feletti lebegésének érzését kelti.

A nyugati és keleti oldalon, ahol az épületegyüttes két, az emlékpark zöldfelületeivel határos többfunkciós tér épületegysége áll – az épületrészeket zöldfelület keretezi. A három többfunkciós épületegység teteje zöldtetőként kerül kialakításra. Az emlékpark felőli kétoldali kijárattól délre fekvő, harangtoronnyal határos épületrészt a természet harmadik elemeként  a víz és a vegetáció után a föld elem, egy megkomponált sziklakert  övezi.