Miskolc, Sever Étterem (műemlék épület) és Sever City Center üzletház és irodaház engedélyezési terve

  • Tervezés éve: 2011

A telek tervezett beépítése
A Régiposta utca déli oldala az utca nyugati irányából indulva erős fejlődésen megy keresztül. A meglévő épületek megújulnak, a foghíj telkek intenzíven beépülnek a megengedett építménymagasságok és beépíthetőségek maximális kihasználásával. A telket határoló 3629/2. hrsz. Zsupán köz nyugati oldalán és a telektől délre a „Széchenyi negyed” új beépítésű épületei találhatóak. Ezekre a beépítésekre a legnagyobb arányban a F+ 4 emelet + tetőtér beépítés a jellemző, kereskedelmi és irodai ill. az I. emelet felett lakó funkciókkal. A Régiposta utca déli oldalának nyugati szakaszán egy parkolóház is megépült a közelmúltban, amely a már megépült és a tervezett funkciókat hivatott kiszolgálni.

Jelen tervben a vásárlás (üzletek), az ügyintézés (irodák), a vendéglátás és a kikapcsolódás (rendezvénytér), pihenés (átrium kert) lehetőségeit is tartalmazó épületegyüttes kis léptékű pláza-ként működve az ide látogatók hosszabb idejű tartózkodását célozza meg.

A 2009-ben készült terv beépítési konfigurációja csupán egy, a Bazár-tömbben elhelyezett zárt működésű intézmény együttes telepítését tartalmazta, az épületet a két funkciót – vendéglátás és szálloda funkció – egy-egy súlyponti, Régiposta utcai bejárata tárta fel. A módosított terv az épületekben elhelyezett új, közhasználatra fokozottabban megnyitható funkciókból adódóan – vendéglátás és üzletek, irodák – módot nyitott arra, hogy a Bazár-tömb közökkel szeletelt szerkezetéhez igazodva kerüljenek feltárásra az ott elhelyezett funkciók. A három oldalról közterületekkel határolt terület nyitottabbá, könnyebben megközelíthetőbbé, bejárhatóbbá vált.

Az előző tervdokumentációban szereplő két súlyponti bejáraton kívül további két bejárat került kialakításra. Az épületegyüttest a Régiposta utcáról nyíló két főbejáraton kívül a nyugati bejárat és a keleti bejárat között végigfutó, szabadtéri „sétány” szakaszból és épületen belüli „passzázs” szakaszokból álló, változatos építészeti környezetben futó útvonal is feltárja, amely a Régiposta utcával párhuzamosan futva a „külső” világgal párhuzamos igényesen kialakított építészeti környezetű belső világot hoz létre.

A keleti oldali feltárás megoldása a műemlék épület déli oldalán, a szomszédos Szentpáli utcai épülethez csatlakozásnál az ott található két helyiség kibontásával ill. a keleti homlokzat két utolsó, dél felé eső ablak nyílás parapetjének kibontásával történik. A műemlék épület déli oldalán egy átjáró – dufart kerül kialakításra, amely az épületegyüttes vendéglátó funkcióját – és ezzel az egész épületegyüttest – közvetlenül összeköti a Búza tér, a Centrum és a Miskolc Plaza felől érkező gyalogos forgalommal, bevonva azt a Belváros vérkeringésébe.

Az átjáró a műemlék épületben létesítendő vendéglátó egység nyitvatartásáig használható, a zárás után is csak egy rács zárja le a Szentpáli utcától. Az átjáró a műemlék épület által lehatárolt átrium kertbe nyílik, amely jó időben a vendéglátó egység szabadtéri kiegészítéseként, rosszabb időben pihenő területként, találkozó helyként működhet. Az Irodaház földszintjén és az I. emeleten elhelyezett kereskedelmi egységek nyitvatartásáig az új épületrész keleti oldalán nyíló bejárat nyitva áll, így a „sétány” csatlakozik az épület földszinti, tört vonalú és íves vonalvezetésű, kiteresedő és összeszűkülő, a Régiposta utcáról és a 3629/2. hrsz. Zsupán közről is megközelíthető passzázsához.

A Szentpáli út keleti oldalán álló Miskolc Pláza „fogyasztói templom” léptékével szemben ez a beépítés a Bazár-tömb közökkel szabdalt szerkezetéhez illeszkedve hoz létre egy új városi minőségű épületegyüttest. Az épületegyüttes belső feltáró útvonalára szervezett funkciók – vendéglátás – rendezvényszervezés, kiskereskedelem és szolgáltatások – irodaház funkciók optimális elegyet képezve szolgálják ki az erre járókat.