Mezőkövesd, Széchenyi utca – új alapfokú zeneművészeti, táncművészeti és képzőművészeti művészeti iskola létrehozása

A helyszín
A telek az M3 autópályától a városközpont felé vezető út és a város főutcájának találkozása közelében, a két útcsatlakozásánál most kiépülő körforgalmi csomópont közelében található. A telken jelenleg egy bútoripari vállalkozás épületei állnak, a telek nagyon nagy része burkolt.
A telek jelenleg ennek a vállalkozásnak a tulajdonában áll. A tervezett létesítmény az ott álló épületek teljes bontása után épül majd meg.
Az engedélyezési folyamat megkezdésének feltétele a telken történő építkezés jogi alapjának megteremtése, a hatályos településrendezési tervvel történő összhang biztosítása ill. a telken történő építkezés jogszerűségének biztosítása.

Távlatban tervek vannak arra vonatkozóan, hogy a csomópont és parkoló valamint a tervezett Művészeti Iskola közötti 2 db családi házas telket az Önkormányzat megvásárolja és a telkeken található épületek bontása után ott egy városi közteret hoz létre. Ennek megvalósulása esetén a tervezett új városi, sőt kistérségi jelentőségű közintézmény közvetlenül kapcsolódhat majd az új köztérhez.

A speciális, L-alakú telek beépíthetőségét követve 4 db épülettömeg, 3 db különálló, külön funkciójú és köztük egy L-alakú összefogó, kiszolgáló épülettömb megépítésére kerül sor, amelyek a meghatározott tervezési program funkcionális egységeit foglalják magukban.

A beépítés
A külön-külön funkcióval ill. rendezvény fogadó lehetőséggel rendelkező egységek a következők:
1. Koncert/rendezvény terem épületrész
– iskolai rendezvények és nagyobb közösségi, városi és kistérségi rendezvények lebonyolítására alkalmas egység
2. Zeneoktatási épületrész (földszint + emelet)
– oktatási és kiszolgáló egység
3. Képző- és iparművészeti oktatási épületrész
‐ oktatási egység és iskolai kiállítások helye vagy nagyobb városi rendezvények esetében kulturális események/kiállítások lebonyolítására alkalmas egység
4. Táncoktatási épületrész
‐ oktatási egység és iskolai tánc rendezvények helye vagy nagyobb városi rendezvények esetében mozgáskultúrával összefüggő események lebonyolítására alkalmas egység
‐ az egységben találhatók a létesítmény gépészeti, elektromos ellátásának kiszolgáló helyiségei
‐ az egység ad helyet a távolabbról bejáró vagy vendég oktatók számára létesített vendég lakrésznek

Az egyes tömegek, funkciók összekötő közlekedési egységekkel kapcsolódnak egymáshoz. A telek adottságaiból és a funkciók kedvező elhelyezhetőségéből következő beépítési vonalakat, irányokat követve a tömegek olyan telken belüli szabadtéri belső tereket határolnak le, amelyek az oktatás céljára, kisebb belső, iskolai és nagyobb, városi, kistérségi rendezvények céljára is szolgálhatnak.
Az L-alakú telek sarokpontjában kialakul egy burkolt, nézőteret, a néptánc oktatási egység előtti szabadtéri színpadot és a későbbiekben esetleg egy zenepavilont is tartalmazó tér, amely nagyobb léptékű szabadtéri rendezvényeknek – zene, tánc stb. – is helyet adhat.
Az egyes épületegységek közötti összekötő közlekedő egységek a lehatárolás és a közvetlen megközelítés kettős feladatát látják el.