Miskolc, Népkert átalakításának, revitalizációjának koncepcióterve

A Népkert évtizedek óta Miskolc város életében központi szerepet játszik. Az egykor a város peremére tervezett park látogatottsága azonban csökkenni kezdett. A sétautak elhagyatottak, a növényállomány sem büszkélkedik egykori gazdagságával. A 80-as években derült ki, hogy több fát is betegség támadott meg, melyek gondozása elmaradt. A park egykori szerepe elhalványodni látszik, közbiztonsága is megkérdőjelezhető.
Rendezvények számára alkalmas, de nehézkes a zártkörű események elkerítésének biztosítása, a színpadok és egyéb létesítmények optimális elhelyezése.
A park szerkezete mára alkalmatlanná vált a megváltozott elvárásokkal szemben. A Vigadó Étterem, a temető és a sportlétesítmények kapcsolata zavaros, nem egyértelmű az autós illetve a gyalogos közlekedés jelenlegi helyzete sem.

Mi is ma a Népkert funkciója? Milyen igényei vannak az itt élőknek?

Pihenő park – rendezvény park
Amikor a parkot tervezték, akkor kifejezetten a nyugalmat, a csendességet kereső városiak számára alakítottak ki, sétálásra, kikapcsolódásra.
Manapság az ide látogatók igényei bővültek, a város által megrendezett programok számára befogadó helyszínek kellenek. Az itt megrendezésre kerülő fesztiválok nyüzsgése azonban ellentétben áll a csendes sétapark kialakítottságával. A két funkció együttélésének lehetőségeit, és ehhez mindenképpen átalakítások szükségesek.

Sport park
A Népkertben mára nem csak a nyugodt sétálgatás lehetősége merült fel. A fiatalság kezdi használatba venni a szelíd zöldterületet és a maguk kényelmét szolgáló, erre alkalmas részeket választottak le.
A sportpályák azonban szintén elhanyagolt állapotúak, a focipálya füve kopik a más funkciók el-helyezésekor. Mindemellett a megjelenő autós forgalom is veszélyezteti az itt játszó fiatalokat.
A sport mellett a kisebbekre gondolva megjelennek ugyan itt-ott játszótéri elemek, de ezek sincsenek védve a rongálók elől. Ezeknek a funkcióknak mindenképpen alkalmas helyszíneket kell találni.

Információs felületek
A park ösvényein barangolva jelenleg rengeteg útelágazásba ütközünk. Ezek a csomópontok azonban semmilyen plusz tartalmat nem hordoznak. Extra információként a tovább-haladási lehetőségek, más érdekes pontok elérése sem tűnik fel. A különböző útvonalaknak nincs külön funkciójuk (pl. séta vagy futó útvonal stb.)

Az épületek megközelítése
Népkert északi oldalán több nagy forgalmú épület sorakozik: a Sportcsarnok, a Jégcsarnok és a Vigadó.
Az épületek megközelítése a park irányából azonban csak körülményesen lehetséges. A Király utcáról bejövő, létesítményeket kiszolgáló forgalom elválasztja a sportpályák területét a parktól, veszélyeztetve ezzel a területen játszókat. A felmerülő kérdések mindenképpen megoldásokat sürgetnek.
A felvetett kérdések megoldására 2013-ban és 2018-ban is készített a Műépítész Kft. fejlesztési koncepció tervet. Reméljük egyszer valóra válhatnak a felvázolt álmok…