Miskolc, Csabai kapu – City Corner szolgáltatóház – beépítési tanulmányterv

A terület adottságai
A tervezési terület, a Csabai kapu – Szabadságharc utca találkozásának hegyesszögű sarokterülete ill. környezete, a Lévay József utcai csomópont az avasi területek beépülésével mindig is fontos szerepet játszott a város közlekedésében.
Miskolc első meghatározó villanegyedei az 1920-as évektől épültek ki az Avas keleti lejtőin és a Népkert környékén. Mindkét villanegyed kapcsolódik a tervezési terület csomópontjához, az avasi terület fontos gyűjtőútja a Szabadságharc utca, a népkerti villás területnek pedig a Lévay József utca.
A csomópont tervezett és meglevő környező intézményi területei a Csabai kapuban észak felé haladók számára az első kaputerületet jelentik a Belváros felé.

A tervezési terület környezetében kereskedelmi – szolgáltató területek csak kis számban fordulnak elő. A Csabai kapu melletti és az Avas lejtőjére felfutó sűrű beépítést a terület keleti határát alkotó Csabai kapu melletti keleti és nyugati oldali kórház terület szabadonálló beépítése lazítja.
A tervezési területtől északra már jellemző belvárosi területek fekszenek, ahol a lakóterületek mellett az intézményi dominancia jellemző nagy központi kulturális, igazgatási, szolgáltató – kereskedelmi intézményekkel és kisebb speciális szolgáltatásokat is biztosító intézmény területekkel.

A fejlesztés céljai
A csomópont, mint potenciális kaputerület jelenleg intézményi funkciójú és lakó funkciójú telkeket is tartalmaz. A kapu terület fejlesztése szempontjából előnyben kell részesíteni azokat a célokat, amelyek a minőségi igények kielégítését tűzik ki maguk elé, pl. minőségi vendéglátás, vagy egyedi egészségügyi szolgáltatások megvalósítása. A szolgáltatási területek bővítésével a Belváros funkcionális határainak kitágítása is megvalósul.

A fejlesztendő telkek közvetlen környezetében, attól délre fekszik a City Hotel épületegyüttese. A szállodában gyakran rendeznek konferenciákat és más, nagy létszámú rendezvényeket. Az intézmény infrastruktúrája, konyhája felkészült akár külső megbízások teljesítésére is.
A telkek területétől délre két kórház található, amely az egészségügyi szakterületek nagy részét felölelő szakrendelésekkel és szakirányú kórházi intézmény területekkel rendelkezik.

A telkek városszerkezetben történő elhelyezkedése ill. az előbb leírt szolgáltató és különleges egészségügyi területek közelsége minőségi egészségügyi, rekreációs területek ill. kereskedelmi – szolgáltató területek létrehozására biztosít kedvező lehetőségeket. A szolgáltatásokhoz kapcsolódhat egy Belvároshoz közeli, minőségi lakásokat létrehozó fejlesztési cél kitűzése is.

A beépítési tanulmányterv az érintett 2 db telken megvalósítandó City Cornerban a vele szomszédos City Hotel szolgáltatásainak igénybevételével egy olyan szolgáltató alközpontot tervét mutatja be, ahol az ügyfelek a számukra könnyen elérhető, modern 21. századi épületben kaphatják meg az igényelt magasszintű szolgáltatásokat. Cél, hogy a telkeken létrehozandó tervezett City Corner épületegyüttes funkciói a csomópont területét, a Csabai kapu és a Szabadságharc utca indulását életteli, látogatott helyszínné tegyék.
A terület revitalizálása érdekében meg kell fogalmazni azt a térprogramot, amely jövőbe mutató módon, a szükséges mértékben modernizálva új életre kelti a városszerkezetileg, városképileg nagyon frekventált területet.