Miskolc, Deszkatemplom újjáépítése

  • Tervezés éve: 1998

1997. december 4-én leégett a Miskolc-Tetemvári Deszkatemplom. A katasztrófa után szinte azonnal megkezdődtek a templom állagmegóvási és helyreállítási munkái, melyhez jelentősen hozzájárultak az egyes társadalmi szervezetek, magáncégek és tervezők felajánlásai. A tervezők közül cégünk elsőként tett ígéretet a helyreállításhoz szükséges engedélyezési és kiviteli tervek elkészítésére. A tervezés megkezdése előtt elvégeztük a templom részletes műszaki felülvizsgálatát és a levéltárban felkutatott eredeti tervlapok alapján állapotrögzítő tervdokumentációt készítettünk. Az engedélyezési majd a kiviteli tervdokumentációban kidolgozott koncepció a templom eredeti formájának és elrendezésének visszaállítása volt, mely nem zárta ki a templom befogadóképességének növelését. A korhű anyagok és szerkezetek felhasználása mellett a rekonstrukció során törekedtünk a modern építési technológiák lehetőség szerinti alkalmazására is.