Miskolc-Egyetemváros – Miskolci Egyetem A4 főépület homlokzat felújítása – elvi engedélyezési terv

  • Tervezés éve: 2007

A felújítás indoklása
Miskolc az Észak-magyarországi Régió kijelölt központja, tudományos, oktatási, egészségügyi központ. Az logisztikai, innovációs, informatikai és pénzügyi központ szerepkörhöz a szellemi tőke az Egyetemen adott. Az ehhez szükséges fejlesztési területeket részben a város kijelölt területein belül, részben az Egyetemváros területén belül lehet biztosítani. A nagyszabású fejlesztések eredményeképpen az Egyetemváros súlya, rangja mindenképpen növekedni fog a városban és a térségen belül is. Ezeket a változásokat az Egyetemváros külső képében történő változásoknak is követnie kell.

Egy nagy, több épületből álló létesítmény eszmeiségét, mondanivalóját a külvilág, az őt megkeresők vagy megtekintők számára leginkább főépülete által közvetített üzenete jellemzi. Ebből következik, hogy az Egyetemi főépület homlokzat-felújításának nagy súlya van, mert a változások és a létrejövő új kép az Egyetem egészét jelképezi majd.

Az Egyetem főépülete 1966-ban készült el Janáky István tervei alapján. Janákyra erősen hatott a novecento (a XX. sz.-i olasz neoklasszicizmus, ami az olasz reneszánszt tekintette ideális mintának) és a francia forradalmi építészek (Boulee és Ledoux stb.) vaskos és markáns építészete. Az elsőként, az 50-es években megépített oktatási épületek markáns geometrikus monumentalitásukkal méltóságteljes maradandóságot sugározva állnak helyükön.

Az A/4 épület közvetlenül illeszkedik az elsőként megépített oktatási épületekhez, ill. az új, nemrég készült elegáns, üveg szerkezetű előcsarnokhoz és bejárathoz. Az Egyetemi út felőli homlokzat felújításának, átépítésének kapcsolódnia kell a szomszédos épületekhez arányaikban és a megoldás nagyvonalúságában is.