Miskolc, Szinva sétány kialakítása – vázlatterv

  • Tervezés éve: 2010

Az Arany J. u. nyugati végén a parkolók megszüntetése tervezett, a sétány a Szemere utcai indítástól a Széchenyi u. 52. sz. díszburkolatú gyalogos átkötésével szemben futó gyalogos hídig a Szinva mindkét oldalán kiépített. Az előző 2 változattól eltérően a sétány rendelkezik egy burkolati minőségben is megkülönböztetett (kockakő burkolatú)) „fő” iránnyal, amely szalag-szerűen, a víz áramlását imitálva fut, kanyarog a Szinva egyik ill. másik oldalán.

A „szalag” a Széchenyi u. 52. sz. szemben fekvő gyalogos híd előtt nagy kanyart tesz, hisz ebben a kanyarulatban meder szélesítésre kerül sor. A meder-szélesítés területére tervezett egyedi hangulatú, kőből épített fátyol-vízesés jellegű látványelemet vízi növények telepítése teszi teljessé. A lépcsőzött kőfalban kialakított vízzel telt kő-medrek teteje iparművészeti igényességű egyedi rácsokkal kerülnek lefedésre. A rácsokon a növények átbújhatnak, ugyanakkor a rácsok megakadályozzák a növények elsodródását, ill. eltulajdonítását.

A Széchenyi u. 52. sz. díszburkolatú gyalogos átkötésével szemben futó gyalogos híd kiemelt városszerkezeti és városképi szerepét hangsúlyozó, acél szerkezetű, arculat alakító „Híd-ház” kerül megépítésre, amely szinte tűbe fűzi az alatta átkanyargó kockakővel burkolt, fő gyalogos irányt kijelölő „szalagot”.

A Széchenyi u. 52.-60. sz épületek között a sétány a Szinva északi oldalán fut az Arany János (Royal) közig. A „Trafó-kert” létrehozásából következően a déli oldal   az Arany J. u. 5. telekig megnyitásra kerül, ahol az északi oldalhoz hasonlóan konzolos kiülő teraszok kerülnek kialakításra.

Az Arany János (Royal) köztől a sétány a déli oldalon fut tovább az Arany Corvin Üzletházig ill. az előtte újonnan kialakítandó kis térig. Az északi oldalon csak a Széchenyi u. 64. sz. épület jelenleg is meglevő járdaszakasza fut a telekhatárig, a további szakasz megtervezése csak a jelenleg magántulajdonú parkolóként üzemelő terület rendezése után lehetséges. A terület rendezéséig az itt történő átközlekedést csak ideiglenes jelleggel lehetne megoldani, ami nem javasolt. Helyette az átközlekedést meggátló cserjesávok telepítése tervezett