Miskolc, Vár u. 5. alatti épület vendéglátóhellyé alakítása – engedélyezési terv

Az új  vendéglátóhely elhelyezése, funkciói

A telken a jelenleg meglevő épületek bontása után egy olyan vendéglátóhely felépítése volt ervezett, amely baráti, üzleti találkozók színhelyéül is szolgálhat.
Az étkező – kávézó – pihenő  funkciókat egyesítő hely a Diósgyőri Vár közelségére és látványára építve egyedi helyszínt biztosíthat arra, hogy az ide betérő vendégek kiszakadjanak egy kis időre a mindennapok rohanásából. A tervezésnél fontos szempont volt a magas minőségi elvárások betartása.

A saroktelken elhelyezendő, a jelenlegi beépítési konfigurációhoz hasonlóan a Vár u. felől zártsorúan elhelyezett épület főbejárata innen nyílna, de a Bodrogi Zsigmond u. felől, az udvar felől is biztosítani kellene egy bejáratot. Az épület úgy került kialakításra, hogy a Diósgyőri Várra különösen jó kilátást nyújtó pontok a fogyasztótér értékes részei legyenek. A Bodrogi Zs. u. felől nyíló udvar az idegenforgalmi idényben  a közterület felé nyitott lehetne, a teleknek ez az oldala  csak záróra után kerülne lezárásra.

A nyugati oldali újonnan, az eredeti épülettel azonos épületkontúrral  megépített ill. az udvar felé egy kilátó funkciót is szolgáló toronyrésszel bővített épületrész a fogyasztó – pihenő funkciók és az ezekhez kapcsolódó  kiszolgáló helyiségek helye lenne. A terek nagy megnyitott felületekkel kapcsolódhatnának a határoló közterületek  ill. az udvar felé.

A vendéglátóhely főzőkonyhája a telek északi oldalán álló új épülettömegben kapna helyet. Az épületrész úgy kerülne kialakításra, hogy egyes munkafolyamatok az érdeklődők számára követhetők legyenek. Az északi és keleti épületrész ad helyet a raktározási és egyéb kiszolgáló funkcióknak.

A telek része  a Diósgyőri Vár műemléki környezetének (műemléki azonosító: 12769 és 6651) és a 32838. hrsz. telken fekvő  Evangélikus templom – lelkészlak – általános iskola műemlék együttes műemlék környezetének (műemléki azonosító: 12767).