Törökbálint, Új városháza létrehozása – országos építészeti tervpályázat

  • Tervezés éve: 2015

A helyszín
Az új városháza és a vele együtt kialakított dísztér telepítésének helyszíne a település történeti magja, az Ófalu. A történeti mag tartalmazza a település legjelentősebb régi és új épületeit, itt található a legtöbb intézmény, látnivaló. Ez a terület az itt élők számára az identitástudatuk, lokális közérzetük meghatározó eleme.

A település 8 éve kapta meg a városi rangot és fejlesztési terveiben , elképzeléseiben tudatosan építi, fejleszti kisvárosi jellegét, megjelenését.

A jelenleg érvényes, ill. a módosításra váró településrendezési terv a tervezési területen intézményi területet jelöl ki, amely egyértelműen meghatározza a településközpont legnagyobb súlyú területét. A Munkácsy M. u. északkeleti szakaszán mindkét oldalon településközpont vegyes övezetek kerültek kijelölésre, ahol a beépítési előírások a kialakult állapot folyamatos átépítését célozzák, a jelenlegi beépítésnél intenzívebb, 2 szintes, zártsorú beépítést lehetővé téve. A terület intézményi ill. tágabb környezetének településközponti övezeteiben előírás, hogy a Munkácsy M. utcával határos építési telkek utcafrontján levő épületekben, vegyes rendeltetésű épület esetén lakás csak az épület emeleti és tetőtéri szintjén létesíthető.

A tömb rendezésének és az új városháza tervezésének elvei
A város polgármesteri hivatalának egységei jelenleg több helyen működnek, ami az egységek együttműködését is akadályozza. A hatékonyabb munka érdekében a városnak létre kell hoznia egy minden igényének megfelelő új városházát, amely
– biztosítja a hatékonyabb igazgatási, hatósági munkavégzést,
– biztosítja az itt élők és az ide látogatók informálását,
– reprezentálja az ide látogatók számára a város súlyát és értékrendjét.

Az önkormányzat a város életét még inkább színesíteni szeretné új, visszatérő programok megszervezésével, amelyhez az épített környezetet a városközpont jövőbeli fejlesztései adják. Ennek első, egyben legjelentősebb eleme a Munkácsy M. u. – Dózsa Gy. u. – Patak u. – Szent I. utcai tömbben a városháza megépítése és a tömb belsejében létrehozott dísztér megtervezése, telepítése.