Kazincbarcika, Fő tér (Dísz tér) kialakítása

  • Tervezés éve: 2008

A városközponti területek rehabilitációs programjának célja
Kazincbarcika város városrehabilitációs programot indított el, amelynek  fő célja a szolgáltatások térségi központ szerepkörének emelése, az építészeti környezet színvonalának emelése, gyülekező helyek, találkozó helyek, pihenő helyek kialakítása, a főutca és a Városháza előtt kialakítandó Dísz tér  építészetileg attraktív kialakítása, a „fórum” jelleg erősítése.

  Az új Dísz tér kialakításának építészeti elvei
Az újonnan kialakításra kerülő Dísz tér létrehozásának fő célja új nevéből is adódik. Létre kell hozni a város reprezentatív főterét, amely önmagában is a város emblematikus helyévé válhat. A térnek  több funkciót kell betöltenie  egyidejűleg, a díszítő, itt levő intézmények súlyát reprezentáló funkciókon kívül fontos a város központi jelentőségű területének élettel teli, igényes zöldfelületekkel kialakított működtetése is.

A tér alapvetően három részre tagolt, amelyek nemcsak kialakításukban, hanem funkcióikban is  elkülönülnek egymástól. A középső közlekedési felület (Egressy u. nyomvonala) a Dísz tér átlójában választja ketté a területet, nyugati és keleti térrészre, majd csatlakozik az Egressy u. további szakaszához.

A középső közlekedési felületről a tervlapon ábrázolt, egymással összehangolt  súlyponti helyeken  szintben, lépcsőn  ill. a mozgásukban korlátozottak rámpán közelíthetik meg a nyugati ill. szintben a keleti térrészt. A térrészek járművel történő megközelítése is biztosított.

A tér középső, az Egressy u. nyomvonalát követő sétány szakasza, mint É-D-i tengely fogja össze ill. választja el egymástól a kialakított új tér nyugati és keleti részét.

A  tervezett tér több, itt elhelyezett vagy közeljövőben elhelyezendő, eddig a városból hiányzó vagy távolabbi, kieső helyen megtalálható közintézményi funkciót fog egységbe, ill. nyújt a funkciójuknak méltó keretet. Az itt található intézmények – a bíróság, az ügyészség és a vele szomszédos, jelenleg több funkciójú épület, amely a távlati tervek szerint a rendőrkapitányságnak ad majd helyet – a szolgáltatások városi és térségi központ szerepkörének fontos intézményei.

A sétány felülettel kettéosztott Dísz tér keleti fele az önálló térként is kezelhető “Igazság tere” – ként működhet. A térrészen elhelyezkedő minden közintézmény rendelkezik külön, az intézményhez tartozó  burkolt térrésszel, ezek a felületek azonban együtt is egységes térszövetet alkotnak. A burkolt felületek zöldben úsztatva jelennek meg, ezzel is biztosítva az itt elhelyezett pihenőhelyek zavartalanságát. A kelet felé átvezetett zöldfelületek a Fő téri területegységhez való átkötés elemei. A tér két újonnan épített közintézménye, a bíróság és az ügyészség igényes kialakításukkal a polgármesteri hivatallal és a művelődési házzal  szemben a tér méltó lezárását jelentik.

A színpad helyének foghíj területe  a hajdani Fő téren tervezett közintézmény együttes  nem teljes körű megvalósítása nyomán keletkezett. A meg nem valósult épület/épületrész helyét később már tudatosan zöldfelületként alakították ki, mintegy átkötésként  a szomszédos Liget nagy zöldfelületeivel történő  vizuálisan kapcsolattartás miatt.

A tervezett térrész szükséges nyugati, Liget irányába futó  közlekedési kapcsolatainak kiépítése mellett azonban a terv szerint a nyugati térfal az áruház és a polgármesteri hivatal között egy új épített elemmel,  a színpaddal  és az azt lefedő és szerkezettel egészül ki. A színpad két szélén a terep jelenlegi lejtése megmarad és tereplépcső formájában fut le a tér és a szomszédos Liget között végig futó parkoló irányába. A kétoldali lejárat beforduló részével feltárást nyer a terep adottságokat kihasználó teraszon kialakított színpad alá tervezett kiszolgáló szociális épület  is.

A színpad építmény formailag hangsúlyos elem, a„denevér-szárny”- szerű vitorlákkal fedett színpad a kialakítandó Dísz tér ill. az egész város emblematikus  eleme lehet.

Utcabútorok, mikroarchitekturális elemek kialakítása
A tér egészének és egyes külön térrészeinek  használati minőségét, hangulatát, a sétálás  ill. a rövidebb – hosszabb idejű tartózkodás minőségét emelhetik  a jól megválasztott utcabútorok.