Miskolc, Metodista templom – engedélyezési terv

  • Tervezés éve: 2005

Előzmények
A tervezési terület Miskolc belvárosának egyik legexponáltabb pontja. A Papszer utca és Rákóczi utca által határolt háromszög régóta tátongó sebként hívja fel magára a figyelmet, s ellenpontként még jobban megerősíti a Rákóczi utca – a Város egyik legszebb utcaképe – múltat idéző szépségét. A Papszer utca, Rákóczi utca épületeik és telkeik majd mind jeles személyeket és a történelmet idézi. A Görög Kereskedők Házától a Palóczy Házon keresztül, a Haller család otthonát biztosító, máig meglévő épületig múltidőző, múltmesélő épületek. S ne feledjük, valamikor a Rákóczi utcai Szinva híd kedvenc témája volt a miskolci képeslapoknak, ahol a „kéklő vizű Szinvából egyetlen monumentális tömbként emelkedik ki az összeolvadó Múzeum épülete és az Avasi templom a harangtoronnyal”. A Toronyalja utca – mely az Avas oldaláról szinte nekifut a tervezési területünknek – a történelmi Avas elválaszthatatlan része. A Toronyalja utca tetejéről, az elágazási pontról már a tervezendő épület „ötödik homlokzata”, azaz a tetőidomok, tetőfelületek és tetősíkok játéka látható.

Nemcsak a történelmi utcaképeinket, hanem a különös képződményű Mindszent térről való rálátást is figyelembe kellett venni a tervezésnél. Ahogy egyre közelítünk a területhez – a lejtési viszonyokból adódóan – a Rákóczi utcai oldalon „egy szinttel mélyebben” sétálhatunk, ellentétben a Papszer utcai oldallal, ahol az enyhe domborulat után a Herman Ottó Múzeum felé – a Zrínyi Gimnázium tornacsarnoka mellett – újból lejt az utca vonalvezetése. A két utca által közrefogott terület adottságait nehezíti egy „torz emlékmű ottmaradt talapzataként” megjelenő monolit betontömb, mely a távfűtő-vezeték lírát rejti.

A városrendezési előírások a területre a Papszer utca felé 7,50 m homlokzatmagasságot és a telekre 90%-os beépítettséget irányoznak elő. A tervezési feladat megkívánta, hogy a városrendezési előírást a Tervező újragondolja és átértékelje, hiszen a templom és lelkészlakás térprogramja, funkcionális megjelenítése más léptékeket és nagyságrendeket hordoz magában egy hagyományos lakóépületnél. A tervezési terület mögött megjelenő alagsor (garázsok) földszint + két emeletes magastetős, a tervezési területre loggiasorral néző lakóépület tétova azonosulni akarásával a meglévő utcaképhez – csak negatív példája lehet az építészeti alkalmazkodásnak.