Miskolc, B.-A.-Z. Megyei Kórház és Egyetemi Oktatókórház – Csillagpont Kórház – engedélyezési terv

  • Tervezés éve: 2009

Előzmények
A teljes projekt megvalósulása egy új “Csillagpont” épület létesítését, a meglévő ideggyógyászati tömb teljes belsőátépítését, a 10 évvel ezelőtt átalakított sebészeti épületben fekvőbeteg-ellátó részlegen új osztály beköltözését, továbbá a project által érintett épületek funkcionális összekapcsolását jelenti. Az engedélyezési terv készítése során figyelembe vettük a Kórház által átadott orvosszakmai programot, a szakmai kollégiumok támogató véleményeit, az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat szakvéleményeit. Az engedélyezési terv készítése során személyes konzultációt folytattunk az Osztályok osztályvezető főorvosaival, a Kórház főigazgató főorvosával, a szakhatóságokkal, közmű-üzemeltetőkkel. Külön egyeztetést folytattunk a Kórház szerződéses partnereivel, a takarítás, tiszta és szennyes anyagok, hulladékok útvonalának kialakításáról. Egyeztettünk az egyéni tálcás étkeztetés lebonyolítása és ételszállítás ügyében is.

A helykijelölés kiválasztásánál az OTÉK, valamint Építési Hatóságok eseti előírásai az irányadók. A területre vonatkozóan a Szerkezeti és Szabályozási Terv intézkedik a beépítési előírásokról. A telek az Önkormányzat tulajdonában van, így a Szerkezeti és Szabályozási Tervben előírtak teljesítésének jogi akadálya nincs. A területen az építéshez szükséges út – és közműhálózat rendelkezésre áll, illetve átépítésével, újforgalmi rend kialakításával megoldható az érintett épületek ellátása. Az épület kerítéssel körben zárt területen, ellenőrzött be – és kihajtási pontokon keresztül közelíthető meg, tehát vagyon – és biztonságvédelme teljes egészében megoldott.

A projekthez kapcsolódó hírek:
eum.hu: Épül a “Csillagpont Kórház” Miskolcon
weborvos.hu: Csillagpont Kórház Miskolcon
royalmagazin.hu: “Már nem csak álom a Csillagpont Kórház…”