Miskolc, Carmo Ford-Suzuki szalon és szerviz létrehozása

  • Tervezés éve: 2008

Előzmények
Megbízó Miskolc Megyei Jogú Város hosszú távú (déli) fejlesztési területén ingatlant vásárolt azzal a céllal, hogy a jelenleg Nyíregyházán immár több éve sikeresen működő autó- és motorszalon, valamint szerviz részlegeinek itteni „leány” vállalkozását elindítsa a közeljövőben. Cégünket egy Ford és Suzuki márkákat forgalmazó iker autószalon valamint a hozzá tartozó autószerviz, és egy Suzuki motorszalon és az ahhoz tartozó motorszervíz épületegyüttes tervezésével bízták meg.

Az épület ismertetése
Az épület a részben és teljes mértékben elválasztható és elkülönülő funkcióknak megfelelően „alapegységekre” van szétbontva, és azoknak megfelelő funkcionális találkozási és összemetsződési pontjain vannak ezek az egységek összeillesztve. Az autó- és a motorszalon részek az épület fő megjelenési homlokzati irányaiba szét lettek húzva, azok egy-egy üveg tégla-tömeget alkotnak, közéjük került az autószervíz egysége, mintegy laposabb kubusként. Ezek összemetsződési líneáiban kaptak helyet a szociális kiszolgáló helyiségek, az autómosó funkciója valamint a gépészeti terek.

Az M30-as bekötő útja, a 304. számú út mint fő vizuális megközelítő pontja játszott szerepet az autószalon kialakításánál. Az út terepszintjéhez igazodva az egyébként igen vizes mély fekvésű terület feltöltést kap, ezáltal az autószalon egy úttal párhuzamosan elnyújtott kirakatként, üveg portálként jelenik meg. Előtte és két oldalt – a hátsó (déli) oldalról feltárva a telket – parkolók húzódnak. Déli irányba a természetes lejtéshez igazodva, csupán azt egy kicsit intenzívebbé téve visszalejt a tereprézsűzés, többek között a déli két oldali mellékút csatlakozás kialakíthatósága és a természetes csapadékvíz elvezetés biztosítása és a vizesedés elkerülése érdekében.

 A déli oldalon (a jelenleg tervezett megközelítési oldalról) kapott helyet egy üveg toronyként, egy álló üveg téglatestként kialakítva a motorszalon funkció a hozzá tartozó motorszervízzel és a kiegészítőket és egyéb kellékeket felvonultató galériájával.

Az autószalon és a motorszalon között kapott helyet az autószervíz egysége visszafogott matt ezüst kubusként kialakítva, melynek padlóvonala az autószalonéhoz hasonlóan a kiemelt részhez igazodik. Az autószalon magasabb és a szerviz alacsonyabb tömegének találkozásaként kapott helyet a gépészeti tér és tetőterasz, ahol minden irányból elrejtve lettek elhelyezve a különböző gépészeti berendezések. A szalon és szerviz közti közvetlen kapcsolatot az interaktív munkafelvevő helyek, az étkező és szociális blokk és nem utolsó sorban az alkatrész raktár biztosítja. Ez utóbbiak mellett kaptak elhelyezést az egyéb szükséges funkciók – például az irattárak, a tárgyalók, a vendég vizes helyiségek stb.

A motorszalon és –szerviz valamint az autószervíz között alakult ki egy szintbeli ugrás, ezek találkozásánál kapott helyet az autómosó nagy belmagassággal kialakítva, valamint fölötte az autószalonéhoz hasonlóan elhelyezve húzódik a gépészeti tér és a tetőterasz.

Az autószervíz alatt a szintkülönbségből adódóan egy nyitott (fedett) gépkocsi újautó tároló húzódik, déli irányból, a motorszalon két oldalán feltárva. Déli végében kapott helyet a veszélyes hulladék tároló és az autókozmetika.

Az északi és déli oldali üvegdobozokat és a középső matt ezüst téglatestet egy rozsdás fémlemezzel burkolt szalag fogja át északi-déli irányban végighullámozva, belesimulva ezzel a terep adottságaiba. A főúti felüljáróról érkezve a területre való rálátás zavartalan, fontos alapkoncepció volt az épület tömegképzésénél tehát az ún. „ötödik” homlokzat megalkotása.