Miskolc-Egyetemváros – Miskolci Egyetem Tudományos Adatelemző Módszertani Központ és Levéltár Nyílt Kutatási Adatforrástár létrehozása

  • Tervezés éve: 2018

A Tudományos Adatelemző Módszertani Központ és Levéltári Nyílt Kutatási Adatforrástár megvalósulásával egy európai szintű tudásközpont, valamint ahhoz kapcsolódóan könyvtári, levéltári bázis kerülne kialakításra.

A beruházás keretében a következő építési feladatok megoldására kerül sor:
1. A Miskolci Egyetemi Könyvtár, Levéltár, Múzeum épületének átalakítása, felújítása.
2. Meglévő könyvtári raktárépület felújítása
3. Új levéltári raktárépület céljára új épületszárny építése
4. Új épületszárny építése és a Magyar Nemzeti Levéltár B.-A.-Z.Megyei Levéltára számára irodaépület céljára

A Központ létrehozásával országosan is egyedülálló módon jön létre egy felsőfokú oktatási intézmény és egy közgyűjtemény intézményi szintű együttműködésének módszertani alapja.Lehetővé válik az oktatás különböző tudományterületeinek és a nemzeti örökségnek, mint oktatási és tudományos adatforrásnak az összekapcsolódása.

A beruházás egyik legfőbb célja a Magyar Nemzeti Levéltár B.-A.-Z. Megyei Levéltár és a  Miskolci Egyetemi Könyvtár, Levéltár, Múzeum számára közös infrastruktúra kialakítása, melynek értelmében a megyei levéltár számára az egyetem területén, az egyetemi Könyvtár, Levéltár, Múzeum mellett új épületszárnyak épülnek, amelyek tartalmaznák a szükséges irodákat, raktárakat és kiszolgáló helyiségeket. Sor kerül az egyetemi Könyvtár, Levéltár, Múzeum raktár kapacitásának bővítésére is.
A módszertani központ funkció és digitális információforrások szolgáltatása mellett cél egy közös innovatív fizikai tér és egy mini tudományos látvány és élményközpont létrehozása az egyetemi Könyvtár, Levéltár, Múzeum átalakított épületében.Fontos, hogy a Miskolc városától földrajzilag elkülönülő Egyetemváros innovatív, vonzó helyként funkcionáljon a város erre fogékony lakói számára. A mini tudományos látvány és élményközpontban a különböző tudományterületek szempontrendszereinek bemutatásán kívül a hajdani Selmeci Akadémia könyvtárának rendhagyó, interaktív eszközökkel történő bemutatására is sor kerülne.

A gyerekek is aktívan használhatják a létesítményt, számukra LEGO robotika bemutató terem kerül lókialakításra az intézményben, a meglévő könyvtár épületben.

A levéltár épületében olyan helyiségek, helyiség csoportok is telepítésre kerülnek, amelyek a könyvtárral, az egész egyetemmel közösen használt – kiállítóterem, oktatóterem, konferencia terem – vagy közönségforgalmi funkcióval- bemutatók, vetítések, interaktív kiállítások terei – rendelkeznek.
A Központ kialakítása során az iratanyagok elhelyezése részben tömörített raktári állványos polcrendszer beépítésével, részben hagyományos polcozással történne.

A könyvtár állandóan fejlődő, változó intézmény. Az informatika fejlődésével, csak jelenkori pontos programja határozható meg, de rugalmasan kell alkalmazkodnia a változó igényekhez.Az egyetemi oktatás formája, az oktatás és kutatás tartalma, célja fokozatosan változhat és a könyvtárnak fokozatosan követnie kell ezt a fejlődést, változást.

Az egyetemi Könyvtár, Levéltár, Múzeum óriási olvasóterme olyan innovatív belsőépítészeti megoldásokban részesülne, olyan új berendezéseket és információs, kommunikációs technológiai eszközöket kapna, amelyek lehetővé teszik a hallgatók, az oktatók és a kutatók számára a fizikai és virtuális találkozást.

A kiinduló tervezési adatok, programpontok a tervezés során, a műszaki lehetőségek számbavétele során, egyeztetési folyamatban alakultak ki. Az átalakítandó könyvtár és raktárépület ill. az újonnan létesítendő levéltári épület mérete, a helyiségek mérete, száma a tervezés során kerül végleges egyeztetésre a Megbízó képviselőivel, könyvtári és levéltári oldalról.

A tervezendő létesítmény dolgozói létszám adatai, ill. a kialakítandó nagyobb befogadóképessége átadásra került a tervező számára.

A levéltár épületében a raktárfunkció, a levéltári munkahelyi funkció ill. az egyetemi, vagy városi szintű rendezvények helyei egyeztetésre kerültek. Az épület egy része csak a dolgozók számára lesz elérhető, itt kártyás beléptetéssel lehet majd közlekedni.

Az épület főbejárat felőli része a közforgalom számára is megnyitásra, innen a rendezvény funkció helyiségei megközelíthetők.

A Miskolci Egyetem nyilatkozatot adott ki arról, hogy nem kíván megváltozott munkaképességű dolgozót alkalmazni. A munkahelyi környezet kialakításánál azonban arra kell törekedni, hogy minél kényelmesebb, könnyebben használható helyiségek, terek alakuljanak ki, amelyek bárki számára használhatóvá válhatnak.

A könyvtár épület és a levéltári épület gazdasági bejárata továbbra is az egyetemi egyirányú feltáró útról nyíló bekötőútról közelíthető meg, amely új kétirányú útkapcsolatot kap az egyetemi főbejárat felé.Az út mellett új, zöldfelületekkel elválasztott parkolófelület kerül kialakításra.
A létesítmény környezete megújul, új ill. felújított burkolt gyalogutak és vegyes forgalmú burkolt felületek kerülnek kialakításra. A létesítmény kiemelt pontjain pihenő- és találkozó terek kiépítésére kerül sor.