Miskolc, Erste Bank székház átalakítása (volt Rónai Művelődési Ház)

  • Tervezés éve: 2008

Előzmény
Miskolc, Mindszent tér 3. szám alatti ingatlanra – volt Rónai Sándor Művelődési Központ – állapot felmérési és bontási; engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció elkészítésére kaptunk tervezési megbízást a Trekk Invest Kft-től.

Az épület a városkép szempontjából meghatározó jellegű, karakteres jegyekkel, központi fekvésű helyen áll. A területre vonatkozó szabályozási előírás: Vk100987 (V), mely központi vegyes zónát, belváros építési karaktert, kialakult építési övezetet, adottságtól függő beépítési módot, 80%-os beépíthetőséget és 16,00 méteres építménymagasságot irányoz elő.

Épület ismertetése
Az épület funkciója két jól elválasztott egységre osztható szét. A földszinten az Erste Bank kap elhelyezést, az Erste Bank által átadott műszaki követelményei és paraméterei alapján. A tervezés során a tervezők – szakágiak is – folyamatosan egyeztetnek az Erste Bank képviselőivel a banki előírások minél tökéletesebb betartása és megtervezése érdekében. Az Erste Banktól kapott adatszolgáltatásnak megfelelően a tervezők tervezik az építészeti, gépészeti (víz, szennyvíz, fűtés és légtechnika), elektromos (erős és gyenge áram) munkarészeket. Nem terjed ki a megbízásunk a bank belsőépítészeti és bankbiztonsági hálózatának megtervezésére, illetve a strukturális hálózat csövezési szinten kerüli megtervezésére.

A bank földszinten való kialakítása miatt a földszinti padlóvonal megemelésre kerül, ez lehetőséget biztosít az épület már meglévő alagsori kialakításának bővítésére. A bővítés során nyert beépíthető terület mélygarázsként funkcionálna, ezzel megoldva az épület funkciójából következő parkírozási kötelezettségek teljesítését. Azt alagsor bővítése értelemszerűen beépítési terület növekedéssel jár. A második szinten – első emelet – szintén növekszik az alapterület, a nagy belmagasságú, dupla légterű nézőtéri rész funkcióváltásából adódóan. Új teherhordó pillérszerkezetre új födémszerkezet kerül, mely födém szerkezet adta lehetőséggel a teljes I. emelet beépítésre kerül. A beépítés funkciója irodák, tárgyalótermek és szociális blokkok, ahol a belsőterűség megszűntetésének érdekében a födém szerkezetet képező lamellás tetőbordák áttörésével új belső átrium kerül kialakításra, melyre helyiségek tájolhatók.

A funkcióváltás során gyakorlatilag a részben alápincézett földszint és galéria kialakítású, vertikális egységből álló épületegység alagsor, földszint plusz egyemeletes tagozódású épületté alakul át. Az átalakítás során megváltoznak a tűzszakaszok, melyeket a tervezés során figyelembe veszünk. Az engedélyezési terv a bankfiók funkcióját és a bérirodák funkcióját gépészeti és elektromos vonatkozásban is külön kezeli, és külön kezelhetőként számol a füst- és tűzérzékeléssel.