Miskolc, Fáy András Közgazdasági Szakközépiskola átalakításának és bővítésének tanulmányterve

Helyszín, telepítés, megközelítés
Az épület jelenlegi főbejárata nem súlyponti helyzetű, az épület az érkezési irányokhoz képest körülményesen megközelíthető. Az ideális állapot az volna, ha a gépkocsival, autóbusszal, ill. gyalog érkezők számára egyaránt könnyen megközelíthető főbejárat jöhetne létre, amely a megváltozott, kibővített – nemcsak az iskola által igénybe vehető – funkciókat is egységbe tudná foglalni, ill. ki tudná szolgálni. Amennyiben a külső megközelítéssel is rendelkező új, kiadható épületrészek külön lezárhatóan működnek, úgy az iskola üzemeltetése és az egyéb funkciók külső hasznosítása egyidejűleg lehetséges. A külön üzemeltethető, bevételt termelő funkciók működtetése az iskolának előnyt jelenthetne.

Az iskola háromszög alakú telke városszerkezetileg és városképileg fontos csuklópontban fekszik közterületekkel három oldalról körülvéve. A határoló közterületek közül a Csabai kapu felől érkeznek a legtöbben az épülethez. Az ezen az oldalon történő épületbővítés új térfalakkal gazdagítja az utcát, az iskola egyben a Csabai kapu utolsó épülete, lezárása is.

Az iskola új főbejárata a Jászi Oszkár u-ról nyílik, a belső udvar felőli megközelítés az iskolának, mint környezete jelentős középületének megfelelő kialakítású, súlyponti főbejáratot eredményez. A mostani, Ifjúság útja felőli főbejárat megszűnik, helyét az átalakítás során az ide áthelyezett iroda helyiségek foglalják el.

A telket a Jászi Oszkár úti főként gyalogosan, de gépjárművel is igénybe vehető módon kialakított főbejáraton kívül az Ifjúság úti meglevő teherbejáraton keresztül lehet megközelíteni, innen nyílik a tanuszoda külső megközelítését biztosító bejárat.

A telek jelenlegi, Ifjúság utcai gépjármű bejáratán keresztül látják el alapanyagokkal a főzőkonyhát. A főzőkonyha feltöltő, rakodó területén épül fel majd a tanuszoda épületszárnya, ezért ezen a bejáraton keresztül csak annak megépüléséig oldható meg a konyha feltöltése. A tanuszoda szárny felépüléséig mindenképpen indítványozni kell a tanulmány 2. pontjában leírt telekkorrekciót (az ábrán piros színnel jelölt az eredeti telekhatár, a tervezett, tanulmánytervben javasolt telekforma pedig a színes kitöltéssel ábrázolt) miszerint a telek keleti telekhatárának kb. felétől induló beugró telekrészt a város csatolja az iskola telkéhez. Ezáltal egy zártabb, jobban felhasználható telekforma alakulna ki. A telekkorrekció nyomán lehetővé válna egy új gépjármű bejárat létrehozása a Csabai kapu – Jászi Oszkár u. sarkán, a tervezett süllyesztett parkoló szint bejáratától keletre. Az új gépjármű bejáraton megközelítve a telket, a keleti telekhatár mellett végigvezetett úton (az ábrán pirosan sraffozott rész) lenne megoldható a főzőkonyha feltöltését végző teherautók közlekedése.

Az intézmény új, tervezett működése
Egy középiskola működtetésében fontos szempont lehet az oktatás egyes helyszínei – tantermek, szaktantermek, tornaterem, ebédlő, aula, előcsarnok stb. – közötti gyors és ellenőrizhető közlekedés. A létrehozott új épületegyüttes úgy kerül kialakításra, hogy tanítási időben az épület elhagyása nélkül biztosítható legyen bármely oktatási és oktatást kiszolgáló helyiség igénybevétele.

Az iskola működéséhez nélkülözhetetlen, ma hiányzó funkciókat egy új, a meglevő két épülettel összeépített szárnyban lehet elhelyezni. Az új szárnyak a két meglevő épület között (II. ütem) és a telek keleti oldalán (III. ütem) ill. déli oldalán (IV. ütem) épülhetnek meg. A tervezett bővítés a jelenlegi vegyes rendeltetésű épület konyhai földszintes épületszárnyánál emeletráépítéssel is számol a II. ütemben.

Az épületegyüttesen belül önálló – külön használatra is alkalmas, ill. külön lezárható – épületrészek is kialakításra kerülnek. Ezek az egységek olyan kiegészítő területeket tartalmaznak, amelyek a már meglevő funkciókkal, vagy az előző ütemben már megépült funkciókkal, területekkel együtt iskola működését teszik teljesebbé. (III. és IV. ütem) Az iskola újonnan létrehozható, elkülöníthető funkciójú egységei a következők:

– „Egészség centrum” – a tanuszoda, kondicionáló terem és a már meglevő tornaterem épületegysége -, amely a test edzésének helyszíne lehet.

– „Szellemi centrum” – a 220 fő egyidejű fogadására alkalmas előadó terem, a vele szomszédos 110 m2-es foyer (ami az előadó terem megépüléséig önállóan is alkalmas közösségi rendezvények lebonyolítására), az előadó terem kiszolgáló helyiségei és a II. ütemben megépült új könyvtár épületegysége -, amely a kultúra és a kikapcsolódás helyszíne lehet. Jelenleg az iskola egyházi tulajdonba adásának egyeztetési fázisa zajlik. Ha az iskolát egyházi tulajdonba adja az Önkormányzat, akkor mindenképpen igényként lép majd fel a kötelező hitéleti tevékenységek végzésére alkalmas nagyterem kialakítása az intézmény falain belül. A tervezett előadó terem építészeti kialakítása úgy került megfogalmazásra, hogy a megközelítés és az épületrész hangulata pl. megvilágítása alkalmassá tegye erre a funkcióra is.