Miskolc, Petőfi tér – 15 lakásos társasház

Rendeltetés – az épület kialakítása
Az érintett telek a Belváros szélén, városképileg kiemelt helyen található. Az eredetileg itt állt mostanra nagyon leromlott állagú épület helyi védelem alatt állt. Eredetileg az épület Petőfi tér felé eső traktusának megőrzése volt tervezett. A kivitelezés és a szükséges bontások megkezdésekor azonban az épület szerkezetén olyan visszafordíthatatlan meggyengülések következtek be, ami a teljes épület bontását eredményezte.

Az épület Petőfi tér felőli főbejárati traktusa a felmért állapothoz hasonlóan visszaépítésre került. A jelenlegi belsőudvaros telepítési mód megmarad, az épület főfalainak irányai és helyei megmaradnak.

A jelenleg pince (feltárt részek az északkeleti részen, de a területen ismert pincerendszernek lehetnek még itt ágai) + földszint + emeletes épület a főépítészi egyeztetéseken is jóváhagyott módon egy tetőtéri szinttel egészül ki. Az épület új társasház és kapcsolódó földszinti (tárgyaló, büfé, bisztró) funkciójából adódóan a jelenlegi nyitott udvar egy üveg tetővel kerül lefedésre. Ezáltal egy belső, 3 szint magas fedett udvar kerül kialakításra.

Az épület terepszint alatti szinttel került kialakításra, ahol gépkocsitárolók elhelyezésére kerülhetett sor. A parkolók a Szentpéteri kapu felől közelíthetők meg.

A Szentpéteri kapu felőli telekrészeken parkolóhelyek elhelyezése is tervezett, a parkolót a Tetemvár felső sor felől lehet megközelíteni.

Az eredeti épület északkeleti részét még a II. világháború alatt találat érte, amit a háború után nem építettek újjá. A leomlott falak maradványai ma is láthatók. A megsemmisült épületrész helyére csak kisebb, utólagosan emelt melléképületek kerültek elhelyezésre. A jelenlegi nagy felújítás – átalakítás során ez az épületrész visszaépítésre kerül, ami a jelenleg meglevő épülettömeghez képest bővítést jelent. A jelenlegi építménymagasság nem növekszik.

Az épület jelenleg egy földszinti, a Petőfi tér felőli bejárattal rendelkezik. Az épület bővített funkciója, a parkolók Tetemvár felőli elhelyezése szükségessé tette a jelenlegi bejáraton kívül az épületen bejárat nyitását a Tetemvár felső sor felől az északi oldalon is. Ez a bejárat az épület északi felén került megnyitásra, ahol a nagy tereplejtés miatt az épület emeleti szintje közelíthető meg.

Az épület Petőfi tér felőli védett homlokzata teljes egészében az eredetivel megegyező megjelenéssel újraépítésre kerül. Régi beszámolók szerint az emeleti nagytermekben hajdan tánciskola működött, amely emeleti erkéllyel rendelkezett. Régi fotó nem áll rendelkezésre a pontos kialakításról, de a felújítás keretében egy emeleti erkély is kialakításra kerül.

A másik három homlokzat a Tetemvár jellemző földszintes oromfalas, présházas építészeti karakterének elemeit is felhasználva került kialakításra.