Miskolc, Szinva sétány kialakítása – engedélyezési terv

  • Tervezés éve: 2011

Előzmények, a városrehabilitációs program célkitűzései
A Belváros rekonstrukció legfőbb célja, hogy összefüggő, új belvárosi városi szövet, ill. vonzó városi környezet jöjjön létre, amely a terület idegenforgalmilag vonzóbbá tétele mellett az adott korra jellemző legigényesebb közterületi minőség elérését tűzte ki célul. A fejlesztések feloldják a területegység elhanyagoltságának érzetét és az új környezetminőség megteremtése, a felértékelődött környezet új lendületet adhat a környező területek fejlesztésének is.

A Belváros hangulatát századok óta meghatározza a Szinva. Az elmúlt néhány évben a Szinva partja és környezete újra méltóvá vált a Belvároshoz. Parkok, sétányok építése kezdődött meg a városon átfolyó Szinva mellett.

Természetesen a közterületek rendezésének teljes hatása csak az ott található épületek egyidejű átépítésével, felújításával, ill. homlokzatuk felújításával lenne hatásos. Fontos lenne, hogy a kulcs fontosságú foghíj telkeken vagy bontások után létrejött nagyobb összefüggő területen minél előbb létrejöhessenek azok a térfalak – díszletek, amelyek a közterületek rendezésének kereteit, határait adják.

A tervezési feladat
A főutcával közel párhuzamosan futó, a Szinva nyitott, ill. lefedett szakaszait követő sétány rendszer létrehozásának legfontosabb célja az, hogy a városképileg és városszerkezetileg fontos, megtervezett helyeken megfelelő kapcsolat jöhessen létre a város két meghatározó lineáris szerkezeti eleme – főutcája és „folyója” között.

A tervezési feladatként kialakítandó sétány kiépítésével mód nyílik arra, hogy a sétány északi oldalán elhelyezkedő tömb eddig csak többnyire a főutca felé megnyitott épületei, ill. eddig csak a belső udvarokról megközelíthető üzletei, intézményei – ahol műszakilag lehetséges – a sétány felé is megnyitásra kerüljenek.

A megépült Szinva-terasz és az Erzsébet térig (de később kis kiegészítéssel a létrehozandó városi főtérig) futó Szinva parti sétány és a közte meglevő, ill. kialakított díszburkolatú átkötések egységes hálózatot képeznek. Ennek az egységes rendszernek a folytatásaként, lezáró elemeként, ugyanezen elvek figyelembevételével kerül megtervezésre a jelen sétány szakasz.

Az eredeti tervezési feladat a vázlatterv készítés és a későbbi egyeztetések során két kapcsolódó terület egységgel bővült. Így a jelen feladat területe az ütemezhetőség és az építési költségek elszámolása szempontjából három szakaszra bontható:

  1. szakasz:
    – A Szinva mellett futó sétányok szakasza – eredeti tervezési terület
  2. szakasz:
    – Az Arany J. (Royal) közi híd – Széchenyi u. közötti északi szakasz – tervezési terület bővítése
  3. szakasz:
    – Az Arany J.(Royal) közi híd – az Arany J. u. közötti déli szakasz és a 6827. hrsz. telek területe, amelyen egy új városi tér kialakítása tervezett – tervezési terület bővítése