Miskolc-Tapolca turisztikai fejlesztése (Miskolc-Tapolca kapuja, Ökoturisztikai Látogatóközpont, Strand és élményfürdő, tó- és sétányrendszer, bencés monostor régészeti park létrehozása) – építészeti tervpályázat

  • Tervezés éve: 2009

A Barlangfürdő környezetének átalakítása
Miskolctapolca több egyedi természeti és épített attrakcióval rendelkezik, azonban még nem épült ki az a komplex útvonal és intézményrendszer, amely az ide látogatók számára akár több napig is szórakozási, pihenési lehetőséget biztosítson. A Barlangfürdő világszínvonalú látnivaló, de szükség van olyan kiegészítő lehetőségekre is, amelyek sokszínűvé teszik az itt pihenést.

Készültek tervek a „Vizek völgye” és „Kövek völgye” projektekben és több tapolcai helyszínre, amit a turisztikai fejlesztéseknél figyelembe kell venni, ám a turisztikai attrakciók ill. a turisztikailag leginkább igénybe vett területek legtöbbje a Barlangfürdő környezetében összpontosul.

Jelen pályázat most csak a Barlangfürdő környezetének új kialakítására ad módot, de az itt kidolgozott javaslatok, fejlesztési és közlekedési irányok a településrész további területén is folytathatók a fejlesztési koncepciókban foglaltakkal összhangban.

A Barlangfürdő környezetének átalakítása során fontos szempont volt a Pazár sétány melletti jelenleg meglehetősen vegyes – idegenforgalmi, vízügyi és zöld – területek egységes koncepció szerinti átalakítása annak érdekében, hogy az ide látogatók egy rendezett és nagyvonalú üdülőhelyi arculat újjá- ill. megszületését ünnepelhessék.

A jelen pályázat keretei között tervezett új, emblematikus négycsillagos szállodaépület a Barlangfürdő fizioterápiás épületéhez csatlakozva, attól északra került elhelyezésre. Megépülésével a Pazár sétány beépítése alapvetően megváltozik, a Barlangfürdőhöz vezető útvonal egyes szakaszai új, jól elkülöníthető funkciót kapnak. A kialakuló új beépítés jól tagolja a viszonylag hosszú és keskeny területet, felvezetést adva az út végén megjelenő fő attrakcióhoz, a Barlangfürdőhöz.

A Barlangfürdő épületegyütteséhez kapcsolódó négycsillagos szállodaépület elhelyezésének és kialakításának koncepciója
A Barlangfürdő jelenlegi, többször átalakított és bővített épületegyüttesének hangulatát a sok új mintaszerűen létrehozott, megformált kisebb épület ellenére az eredeti főépület határozza meg. Az átalakítások módosították, de nem változtatták meg az épület lényegét, tömör kialakítását. A korszakokhoz nem köthető, időtlen fürdőhelyi hangulatot árasztó, szétnyitható üvegkupolával fedett fogadócsarnok is szinte változatlan maradt az idők folyamán az állandóság érzetét keltve.

Az új szállodaépület kialakításánál fontos szempont volt a Barlangfürdő összes épületére jellemző formavilágában és anyaghasználatában időtálló megoldás kidolgozása. Tereinek létrehozásában, a meglevő épülethez ill. a „hegyhez”, a sziklához kapcsolódásában ugyanolyan igényes, erőteljes és újszerű formálás szükséges, mint a szomszédos épületnél, hogy az egyik épületből a másikba történő átlépéssel ne veszhessen el a hely szelleme.